Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama

22.05.2017.


Vlada Crne Gore je, na 26. sjednici održanoj 18. maja 2017. godine, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

U cilju postizanja veće efikasnosti uz istovremeno očuvanje dostignutog stepena transparentnosti, predloženim izmjenama se otklanjaju uočene teškoće u sprovođenju postupaka javnih nabavki i definišu slučajevi koji se javljaju u praksi, a nijesu obuhvaćeni zakonom. Potpredsjednik Vlade Milutin Simović je sintetizovao novine izmijenjenog propisa u načelo: veća efikasnost, a ne manja transparentnost postupaka javnih nabavki.

Predložene izmjene Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015) imaju za cilj eliminisanje barijera uočenih u primjeni zakona kako od starne državnih organa tako i od strane biznis zajednice; pojednostavljivanje procedura; ostvarivanje kvalitetnijih, efikasnijih i ekonomičnijih mehanizam zaštite prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki, kao i zaštititu javnog interesa.

Novim rješenjima proširena je lista izuzeća od primjene zakona u smislu da se Zakon o javnim nabavkama, pored već prepoznatih izuzeća, ne primjenjuje na nabavku izbornog materijala i nabavku roba i usluga u vezi sa korišćenjem vazduhoplova Vlade. U skladu sa limitima Evropske unije ovim izmjenama definisano je da je naručilac dužan da postupke javnih nabavki primjenjuje za nabavku robe ili usluga čija je procijenjena vrijednost javne nabavke jednaka ili veća od 15.000 eura, odnosno kada su radovi u pitanju, za nabavku koja je jednaka ili veća od 30.000 eura, dok se šoping i neposredni sporazum brišu kao vrste postupaka javnih nabavki.

Izmjenama Zakona uvode se hitne nabavke koje naručilac može da izvrši bez sprovođenja postupka javnih nabavki u cilju otklanjanja opasnosti od nepredviđenih događaja, otklanjanja posljedica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim ovim zakonom i uz obavezu da se u sprovođenju tih postupaka poštuju načela javnih nabavki.

Polazeći od specifičnosti u oblasti odbrane i bezbjednosti izmjenama zakona stvaraju se uslovi da se pojedine nabavke iz ovih oblasti urede propisom Vlade, dok se nabavke koje su izuzete od primjene zakona sprovode u skladu sa procedurom koju utvrdi naručilac u skladu sa posebnim aktom.

Tekst zakona je unaprijeđen i u dijelu zaštite prava na način da se sada propisuje da se žalbeni postupak vodi po odredbama i načelima ovog zakona, a da se na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom shodno primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015 i 40/2016), da se žalba na tendersku dokumentaciju može podnijeti najkasnije 10 dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda, da je podnosilac žalbe u obavezi da uz žalbu dostavi dokaz o uplati naknade za pokretanje žalbenog postupka koja iznosi 1% od vrijednosti postupka, a ne više od 20.000 eura. Ovakvim rješenjem, ocijenjeno je, otežava se pokretanje postupaka sa ciljem blokade procesa javne nabavke, ali se ne ukida pravo pristupa sudu, odnosno pokretanja spora.

Izmjenama Zakona proširen je sastav Komisije za kontrolu javnih nabavki sa 4 na 6 članova. Predloženo rješenje sadrži takođe i odredbe usaglašene sa novim Zakonom o upravnom postupku.

Vlada je usvojila Informaciju o upotrebi eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata u svrhu ulova ribe sa predlogom mjera za suzbijanje nezakonitog ribolova u kojoj je ocijenjeno da se na ovaj način nanosi trajna i nepopravljiva šteta biodiverzitetu, kvalitetu i bezbjednosti hrane, dok su registrovani ribari, kojima je ulov ribe osnovni i jedini izvor prihoda, izloženi nelojalnoj konkurenciji. U raspravi je ocijenjeno da i pored napora koji su učinjeni u prethodnom periodu, nelegalni ribolov, posebno upotreba eksplozivnih naprava, i dalje predstavlja velik izazov. U skladu sa tim, zaključeno je da je neophodno, u što kraćem roku, ojačati kapacitete nadležnih organa i institucija, kako bi koordiniranim radom adekvatno odgovorili na ovaj veoma zahtjevan izazov. Takođe, konstatovano je da je potrebno posebnu pažnju posvetiti hitnom identifikovanju i adekvatnom procesuiranju ne samo počinilaca ovih krivičnih djela već i razotkrivanju kompletnog lanca nabavke eksplozivnih sredstava i drugih protizakonitih alata koji se koriste u ovim ilegalnim aktivnostima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo da pruži asistenciju inspektorima za ribarstvo prilikom vršenja kontrola prodajnih mjesta ribe i drugih vodenih organizama a koje potiču iz ulova dok je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zaduženo da izradi godišnji plan inspkecijskih kontrola sa ciljem suzbijanja nelegalnog ribolova u Crnoj Gori. Oba navedena subjekta zadužena su da mjesečno dostavljaju Vladi zajednički mjesečni izvještaj o sprovedenim mjerama i ostvarenim rezultatima.

Vlada je usvojila Informaciju o nastavku saradnje sa Stambenom zadrugom "Solidarno". Imajući u vidu uspješnu dosadašnju saradnju kroz koju je za potrebe poboljšanja uslova stanovanja zaposlenih u prosvjeti Vlada do danas obezbijedila sredstva u iznosu 5.709.190,00 eura, odlučeno je da za potrebe realizacije Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u prosvjeti Vlada za naredni trogodišnji period poveća izdvajanje sredstava iz Budžeta sa prethodnih 450.000 na 600.000 eura godišnje.

Na sjednici je usvojena Informacija o rezultatima zimske turističke sezone 2016/17. godine. Generalna ocjena je da zimska turistička sezona iz godine u godinu bilježi pozitivan trend rasta, kada se posmatra ostvareni turistički promet. Prema zvaničnim statističkim podacima Crnu Goru je u decembru 2016. godine posjetilo 9,4 odsto turista više u odnosu na decembar 2015. godine, dok je ostvareno 21, 6 odsto noćenja više nego decembra 2015. Za prva dva mjeseca 2017. godine registrovano je 10,4 odsto posjeta turista i 6,4 odsto noćenja više u odnosu na prva dva mjeseca 2016. godine.

Vlada je usvojila i Informaciju o strukturi kreditne podrške Investiciono – razvojnog fonda Crne Gore. Investiciono-razvojni fond je u prva četiri mjeseca 2017. godine plasirao ukupno 38.868.642 eura u okviru različitih kreditnih linija za podršku razvoju biznisa i otvaranja novih radnih mjesta. U diskusiji je naglašena posvećenost Vlade projektovanih ciljeva u ovoj oblasti, kao jednoj od ključnih poluga za ostvarivanje ekonomskog rasta i unapređenje kvaliteta života građana. Posebno je ukazano na potrebu snažne aktivnosti fonda u Sjevernom regionu. Nadležni organi i institucije su zaduženi da uspostave jedinstvenu infastrukturu za podršku razvoju preduzetništva koje se odnose na pripremu biznis planova za početnike, mlade, visokoškolce, žene i poljoprivredne proizvođače, te da o tome redovno izvještavaju Vladu.

U cilju usaglašavanja sa međunarodnim aktima koji regulišu oblast borbe protiv terorizma i finansiranja terorizma, Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama kojim se propisuje režim uvođenja restriktivnih mjera, odnosno ograničavanje raspolaganja imovinom i sredstvima pravnih i fizičkih lica koja su označena kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorizma. Novim rješenjima, između ostalog, propisano je uspostavljanje nacionalne liste pravnih i fizičkih lica koja su označena kao teroristi, terorističke organizacije ili finansijeri terorista ili terorističkih organizacija, kao i kriterijumi na osnovu kojih neko pravno ili fizičko lice može biti označeno kao terorista, teroristička organizacija ili finansijeri terorizma. Zbog neophodne saradnje sa partnerskim državama u ovoj oblasti, propisuju se i procedure postupanja nadležnih organa Crne Gore po zahtjevima drugih država.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 18.05.2017.


Naslov: Redakcija