Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA IZBOR PRAVNOG LICA KOJEM SE POVJERAVAJU ODREĐENA OVLAŠĆENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMJENOM ZAKONA O RAČUNOVODSTVU: Rok za dostavljanje ponuda 13. april 2018. godine

22.03.2018.


I           Raspisuje se javni poziv za izbor pravnog lica kojem se povjeravaju određena ovlašćenja Ministarstva finansija u vezi sa primjenom Zakona o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 52/2016 - dalje: Zakon) u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg vršenja poslova državne uprave.

II          Pravno lice mora da ispunjava i sljedeće uslove:

-           da bude član Evropskog udruženja procjenjivača (The European Group of Valuers' Associations - TEGOVA) i/ili Savjeta za međunarodne standarde procjene vrijednosti (International Valuation Standards Council - IVSC).

-           da ima iskustvo u sprovođenju obuke i organizovanja ispita za izdavanje profesionalnog zvanja iz oblasti procjene vrijednosti;

-           da ima adekvatne kadrovske kapacitete (biografije, detalje o iskustvu i sličnim angažmanim i sl.);

-           da ima usvojen kodeks etike ovlašćenih procjenjivača;

-           da ima uspostavljene istražne i disciplinske procese;

-           da ima uspostavljenu saradnju sa profesionalnim organizacijama u regionu;

-           da prezentira poslovni plan kojim dokazuje svoju finansijsku održivost i mogućnost izvršavanja zadataka utvrdjenih ovim javnim pozivom isključivo na osnovu samofinansiranja (članarine, sredstva ostvarena vršenjem obuke i druga sredstva), bez participacije Ministarstva.

-           da predstavi plan kojim jasno demonstrira postojanje jasnog opredjeljenja da podrži kontinuirano profesionalno obrazovanje ovlašćenih procjenjivača;

-           da predstavi 12-mjesečni program edukacije, koji sadrži komunikacionu strategiju, koji pokazuje da je u mogućnosti da kvalitetno komunicira sa svim zainteresovanim stranama;

-           da predstavi trogodišnji plan aktivnosti jačanja kompetencija profesije procjene vrijednosti i promovisanja visokog standarda profesionalnog kvaliteta.

O ispunjavanju navedenih uslova pravno lice dostavlja dokaze Ministarstvu.

III         Pravo učestvovanja imaju sva domaća i inostrana pravna lica koja pruže dokaze o kadrovskoj, organizacionoj i tehničkoj sposobnosti za obavljanje sljedećih poslova Ministarstva:

-           priprema program obuke za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćenog procjenjivača, u skladu sa međunarodnim i nacionalnim zahtjevima;

-           organizuje polaganje stručnih ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćenog procjenjivača;

-           utvrđuje ispunjenost uslova za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćenog procjenjivača u skladu sa članom 28 Zakona i izdaje uvjerenje uspješnim kandidatima u roku od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva;

-           propisuje sadržaj uvjerenja o položenom ispitu za ovlašćenog procjenjivača;

-           propisuje sastav i način rada ispitne komisije, visinu naknade za polaganje stručnog ispita i dokumentaciju koja se podnosi za izdavanje uvjerenja;

-           utvrđuje ispunjenost uslova za priznavanje zvanja stečenih u inostranstvu i izdaje potvrdu o poznavanju odgovarajućih propisa od značaja za procjenu vrijednosti imovine.

IV        Ponude je potrebno dostaviti u pisanoj formi na crnogorskom jeziku u tri primjerka, u zatvorenoj koverti, sa jasno naznačenim tekstom: "Javni poziv za izbor pravnog lica kojem se povjeravaju određena ovlašćenja Ministarstva finansija u vezi sa primjenom Zakona o računovodstvu", na adresu: Ministarstvo finansija Crne Gore, ul. Stanka Dragojevica 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.

V         Rok za dostavljanje ponuda je 13.04.2018. godine, do 14 sati (po lokalnom vremenu). Neblagovremene ponude se neće razmatrati.

VI        Za dodatne informacije sve zainteresovane strane se mogu obratiti na e-mail adresu: mladen.vlahovic@mif.gov.me.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija, 21.03.2018.


Naslov: Rdakcija