Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE ZA MODERNIZACIJU PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 2018-2020, U 2018. GODINI

22.02.2018.


Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom A.D. raspisuje Javni poziv za učešće u PROGRAMU PODRŠKE ZA MODERNIZACIJU PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE 2018-2020, u 2018. god. 

Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije 2018-2020 ima za cilj jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unaprjeđenje poslovanja, produktivnosti i profitabilnosti kroz usvajanje novih tehnologija, kako bi se omogućilo osavremenjavanje proizvodnih procesa, efikasna upotreba raspoloživih resursa, razvoj novih proizvoda i usluga, kao i otvaranje novih radnih mjesta. 

Korisnici kredita i bespovratnih sredstava mogu biti privredna društva i preduzetnici u svim oblicima organizovanja koje predviđa Zakon o privrednim društvima, a koji od Poreske uprave obezbijede potvrdu da uredno izmiruju svoje poreske obaveze i čija je pretežna djelatnost registrovana u oblastima prerađivačke industrije (proizvodnja prehrambenih proizvoda, tekstilna, drvna, farmaceutska, metalna industrija i ostale prerađivačke djelatnosti). 

Sredstva opredijeljena Programom namijenjena su za sufinansiranje dijela opravdanih troškova nabavke opreme, i to za nabavku:

® nove proizvodne opreme i/ili mašina;

® polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godina i

® novih djelova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine

Finansijski okvir: Program podrazumijeva realizaciju planirane investicije – nabavku opreme, dijelom ili u potpunosti, kroz kreditni aranžman sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore (IRF). Ukoliko IRF odobri kredit, potencijalni korisnik može ostvariti pravo na subvenciju do 20% vrijednosti nabavke opreme (bez poreza na dodatu vrijednost) na iznos sredstava obezbijeđenih kroz kreditni aranžman sa IRF, u skladu sa Programom i pravilima dodjele državne pomoći.

Kreditni uslovi pod kojima se zaključuje kreditni aranžman sa IRF: 

- kamatna stopa 3-3,5% na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamata, u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti privrednog društva 

- rok otplate do 12 godina (uključujući grejs period) 

- grejs period do 4 godine 

- naknada 0,3 do 0,4%, u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti privrednog subjekta 

Visina odobrenih bespovratnih sredstava (koja se dodjeljuje u zavisnosti od iznosa vrijednosti nabavke opreme obezbijeđene kroz kreditni aranžman sa IRF) zavisi od veličine privrednog subjekta:

- vrijednost učešća bespovratnih sredstava Ministarstva u odnosu na vrijednosti nabavke opreme u slučaju preduzetnika, mikro i malih privrednih društava iznosi do 20%

- vrijednost učešća bespovratnih sredstava Ministarstva u odnosu na vrijednosti nabavke opreme u slučaju srednjih privrednih društava iznosi do 10% 

Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Programa podrške za modernizaciju industrije 2018-2020, u 2018. god. je 150.000,00€. 

Iznos odobrenih bespovratnih sredstava u visini do 20% vrijednosti opreme ne može biti manji od 5.000 eura, niti veći od 20.000 eura. U skladu sa tim, vrijednost nabavke opreme se kreće u rasponu od 25.000 do 100.000 eura.

U slučaju da su ukupni troškovi nabavke opreme veći od 100.000 eura, korisnik može da finansira razliku sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtjev kod IRF-a. 

Privredni subjekti mogu podnijeti samo jedan zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme.

Prijave ne mogu podnositi novoosnovana privredna društva i privredna društva u poteškoćama.

Procedura Programa nalaže da se, prvobitno, podnese Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava na arhivu Ministarstva ekonomije. Nakon toga, potencijalni korisnik se obraća IRF-u, zajedno sa ovjerenim ispunjenim obrascom za dodjelu bespovratnih sredstava i cjelokupnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost uslova propisanih kreditnom linijom. 

POZIV JE OTVOREN OD DANAS (21.02.2018.G.) DO UTROŠKA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA, A NAJKASNIJE DO 15. DECEMBRA 2018. GODINE

Neophodne informacije i stručna pomoć u vezi sa predmetnim Programom mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomije (kancelarija br. 7, radnim danima u periodu od 09-12 h, ili na broj telefona: 020/482-157) i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (radnim danima u periodu od 09-12 h, ili na broj telefona: 020/416-600).

Dokumentacija


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 21.02.2018.