Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA: Predviđeno je brisanje odredbe koja se odnosi na ograničenje za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad zbog zapošljavanja i sezonskog zaošljavanja stranca


Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima trenutno se nalazi pred poslanicima u Skupštini Crne Gore. Završena su uvodna izlaganja o Prijedlogu zakona, o kojem će se rasprava nastaviti u srijedu 24. februara 2016. godine.

Prijedlogom zakona se predviđa brisanje odredbe člana 64 Zakona o strancima ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 28/2015), kao i brisanje člana 66, čija je primjena, sa aspekta poslodavaca, bila sporna.

Sporna odredba člana 64 se odnosi na ograničenje za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad zbog zapošljavanja i sezonskog zaošljavanja stranca.

Član 66 se odnosi na potvrdu Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) kojom se dokazuje da ne postoji ograničenje za zapošljavanje stranca, odnosno da na evidenciji nezaposlenih nema osoba koje ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa ili da su te osobe odbile zasnivanje radnog odnosa na određenim poslovima.

Primjena tih članova je, Zakonom o izmjeni Zakona o strancima ("Sl. list CG", br. 28/2015), bila odložena do 1. novembra 2015. godine.

Vršiteljka dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, Sandra Bugarin, objasnila je da utvrđivanjem godišnje kvote dozvola za privremeni boravak i rad stranaca po djelatnostima i zanimanjima, od 1. januara ove godine, prestaje potreba za primjenom tih članova.

Tokom skupštinske rasprave moglo se čuti da će biti podnet amandman Prijedlog zakona kojim će biti predviđena obaveza da se za potrebe produženja dozvole za rad stranaca dostavi dokaz o uplati doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje.

ZAKON O STRANCIMA ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 28/2015)

Ograničenje

Član 64

Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja stranca može se izdati samo ako na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje) nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se dozvola odnosi ili je lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

Izuzetno, ograničenje iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na zapošljavanje izvršnog direktora stranog privrednog društva koje je registrovano u Crnoj Gori, odnosno izvršnog direktora stranog privrednog društva koje je osnivač privrednog društva registrovanog u Crnoj Gori, kao ni na stranca sa visokim obrazovanjem na rukovodećim poslovima u tom društvu, niti na stranca preduzetnika koji se samozapošljava, u skladu sa posebnim propisima.

Uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja

Potvrda Zavoda za zapošljavanje

Član 66

Poslodavac može dati pisanu ponudu iz člana 65 stav 1 tačka 1 ovog zakona, nakon dobijanja potvrde od Zavoda za zapošljavanje da na evidenciji Zavoda nema nezaposlenih lica koja ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa na poslovima na koje se ponuda odnosi ili je lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje odbilo zasnivanje radnog odnosa na tim poslovima.

Potvrda iz stava 1 ovog člana, izdaje se najkasnije u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva za izdavanja potvrde i važi 60 dana od dana izdavanja.

Bliži način izdavanja potvrde iz stava 2 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove rada.

Izvor: Vebsajt RTCG, 18.02.2016.