Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O ENERGETICI: Zabranjena je obustava snabdijevanja električnom energijom i gasom ranjivim kupcima, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije ili gasa


Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava (HRA) uputila je apel ministarki rada i socijalnog staranja, Zorici Kovačević, kako bi Vlada Crne Gore obezbijedila primjenu člana 198 Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016), kojim se zabranjuje isključivanje sa mreže ranjivih kupaca, odnosno zdravstveno i socijalno ugroženih osoba bez obzira na eventualno neizmirene obaveze.

Iz HRA kažu da iako je Zakon stupio na snagu 28. januara 2016. godine, da bi počela primjena navedenog člana, Vlada treba da podzakonskim aktom utvrdi kriterijume za određivanje ranjivih kupaca.

"Zakonski krajnji rok za donošenje ovog pozakonskog akta je kraj jula, što je po našem mišljenju nepotrebno dug period, kojim se neopravdano dugo odlaže primjena ove važne odredbe koja je za mnoge porodice od životnog značaja", smatraju u ovoj NVO.

Zakon ranjive kupce dijeli u dvije kategorije, pa u prvu kategoriju je zabranjeno isključiti sa mreže tokom cijele godine, a to su "osobe sa invaliditetom, sa posebnim potrebama ili lošeg zdravstvenog stanja, kojima bi ograničavanjem ili obustavom električne energije mogao biti ugrožen život ili zdravlje i koja su stanju socijalne potrebe". Drugu kategoriju kupaca, koju je zabranjeno isključiti sa mreže od početka oktobra do kraja aprila, čine socijalno ugrožena domaćinstva u kojima žive lica u stanju socijalne potrebe.

HRA ističu da su u apelu naveli da je neophodno hitno obezbijediti zabranu isključivanja sa mreže jer su samo prošle nedjelje primili veliki broj poziva građana koji su isključeni jer nijesu imali novca da plate račune.

"Nama su se obratile socijalno ugrožene porodice u kojima ima djece, starih i bolesnih. Očigledno je da postojeći program subvencioniranja ranjivih potrošača koji Vlada sprovodi nije dovoljan da se obezbijedi njihovo redovno snabdijevanje. Apelovali smo i da kriterijumi na osnovu kojih se određuju ranjivi kupci ne smiju biti restriktivniji od kriterijuma, odnosno uslova, na osnovu kojih se ostvaruju prava iz socijalne i dječje zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015 i 47/2015)", dodali su iz HRA.

Ministarku su pozvali i da razmotri mogućnost da se kriterijumima obuhvate i porodice samohranih roditelja i porodice sa penzionisanim licima koji primaju minimalne penzije.

ZAKON O ENERGETICI ("Sl. list CG", br. 5/2016)

Snabdijevanje ranjivih kupaca

Član 198

(1) Ranjivi kupci koji su zdravstveno i socijalno ugroženi, u smislu ovog zakona, su domaćinstva u kojima žive lica:

1) sa invaliditetom, sa posebnim potrebama ili lošeg zdravstvenog stanja kod kojih može nastupiti ugroženost života ili zdravlja zbog ograničenja ili obustave snabdijevanja, i

2) koja su u stanju socijalne potrebe utvrđene od organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja.

(2) Ranjivi kupci koji su socijalno ugroženi su domaćinstva u kojima žive lica u stanju socijalne potrebe utvrđene od nadležne javne ustanove, odnosno organa državne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja.

(3) Propisom Vlade utvrđuju se:

1) bliži kriterijumi na osnovu kojih se određuju kupci iz kategorija iz st. 1 i 2 ovog člana, a koji se odnose na socijalno i zdravstveno stanje;

2) iznos ili visina subvencije za kupce iz stava 1 ovog člana;

3) granica mjesečne potrošnje električne energije ili gasa za koju se može ostvariti pravo na subvenciju.

(4) Kupce iz st. 1 i 2 ovog člana određuju do 31. jula tekuće, za narednu godinu organi državne uprave nadležni za poslove socijalnog staranja i zdravlja na osnovu kriterijuma iz stava 3 tačka 1 ovog člana i obavještenje o tim kupcima dostavljaju snabdjevaču iz člana 196 ovog zakona.

(5) Zabranjena je obustava snabdijevanja električnom energijom i gasom kupcima iz stava 1 ovog člana, a kupcima iz stava 2 ovog člana, od početka oktobra do kraja aprila, bez obzira na eventualne neizmirene obaveze po osnovu utrošene električne energije ili gasa.

Izvor: Vebsajt CdM, 19.02.2016.