Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

LISTA KANDIDATA NVO ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU I MARIKULTURI


Na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo 27.09.2016. godine, za predlaganje predstavnika nevladnih organizacija za člana radne grupe za izradu Nacrta zakona o morskom ribarstvu i marikulturi, u predviđenom roku dostavljen je samo jedan predlog od strane nevladine organizacije, kojim je predložen kandidat:

1. KISE MARKO, NVO Nacionalno udruženje proizvođača ribe Crne Gore - Bar.

Navedeni predlog za KISE MARKA dostavljen je blagovremeno i uvidom u dostavljenu dokumentaciju je utvrđeno da su ispunjeni svi uslovi za prihvatanje kandidature.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će, najkasnije u roku od 15 dana, Rješenjem o obrazovanju radne grupe imenovati KISE MARKA za člana radne grupe za izradu Nacrta zakona o morskom ribarstvu i marikulturi.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 19.10.2016.

UDRUŽENJE BANAKA CG: Tokom 2017. godine može se očekivati smanjenje kamatnih stopa na kredite i povećanje kreditne aktivnosti

U Crnoj Gori bi do smanjenja kamatnih stopa na kredite i povećanja kreditne aktivnosti moglo doći 2017. godine, saopštio je sekretar crnogorskog Udruženja banaka, Mirko Radonjić.

"Banke sada definišu planove za narednu godinu u kojima će se posebna pažnja posvetiti politici kamatnih stopa i optimalizaciji kreditne aktivnosti za preduzeća i građane", rekao je Radonjić.

On je dodao da posljednjih godina evidentan blagi trend pada kamatnih stopa, koji je posljedica izražene konkurencije među bankama, kao i pojačane aktivnosti na pozicioniranju novootvorenih banaka.

Radonjić je naveo da su kamate i naknade promjenljive kategorije i da su sklone promjenama u skladu sa poslovnom politikom banke.

"Svaka banka je dužna da na propisani način blagovremeno informiše klijente o visini kamata i naknada za odgovarajuće bankarske proizvode. Zakonom je precizirano pravo klijenata da podnose prigovor banci ako smatraju da je povrijeđeno neko njegovo finansijsko pravo, a ona je dužna da sprovede interni postupak i utvrdi da li su primjedbe opravdane", objasnio je Radonjić.

On je podsjetio da na kretanje kamatnih stopa utiče više faktora. Na aktivnu kamatnu stopu, prije svega utiče rizik zemlje, dostupnost kapitala, cijena izvora sredstava, sistemska zaštita povjerilaca, kvalitet i brzina rada sudova.

Izvor: Vebsajt CdM, 20.10.2016.