Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Prijedlogom zakona je predviđna izmijena člana 41 Zakona kojim je definisano da se Zakon ne primjenjuje na Centralnu banku, Crveni krst i državna preduzeća koja pozitivno posluju i da se toj listi dodaju opštine i njihova javna preduzeća


Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, a koji je predložio poslanik Aleksandar Damjanović, Skupština razmatra u okviru desetog vanrednog zasijedanja.

Zaposlenima u opštinama i njihovim preduzećima plate bi se smanjile da je Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016), koji je stupio na snagu 16. marta 2016. godine primijenjen i zbog toga ga većina opština nije primijenila.

Na probleme u primjeni Zakona najprije je ukazao predsjednik Opštine Berane Dragoslav Šćekić koji je istakao da je problem što u Zakonu nijesu precizno definisani koeficijenti, a zarade lokalnih funkcionera treba da se povećavaju, što bi dovelo u pitanje finansijsku održivost Opštine. Opština Berane predložila je Ministarstvu finansija da što prije inicira izmjene i dopune Zakona ili donošenje leks specijalisa kako bi se riješio problem isplaćivanja zarada na lokalnom nivou.

Prijedlogom zakona je predviđno da se izmijeni član 41 Zakona kojim je definisano da se zakon ne primjenjuje na Centralnu banku, Crveni krst i državna preduzeća koja pozitivno posluju i da se toj listi dodaju opštine i njihova javna preduzeća.

 Uz to, predlaže se da se Zakon ne primjenjuje i na opštine koje imaju potpisan ugovor o reprogramu sa Ministarstvom finansija dok taj ugovor traje. U obrazloženju Prijedloga zakona navodi se da on obezbjeđuje poštovanje sistemskih zakona koji se odnose na opštine, kao i poštovanje Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014).

Zakon je stupio na snagu 16. marta, ali njime nijesu precizno propisana sva zvanja u opštinama - predsjednik skupštine opštine, potpredsjednik opštine, glavni administrator, menadžer opštine, savjetnik predsjednika opštine...

Prema Zakonu, koeficijenti za zarade zaposlenih na lokalnom nivou utvrđuju se u okviru grupe poslova C i D, opštinskim aktom uz mišljenje Ministarstva finansija, dok se zarade funkcionera utvrđuju u okviru grupe poslova B i C. Zarade predsjednika opština utvrđuju se u zavisnosti od broja stanovnika.

Zajednica opština je ukazala da primjenom Zakona mogu biti smanjene plate zaposlenima u opštinama koje imaju veću obračunsku vrijednost koeficijenta za osnovni dio zarade u odnosu na državni nivo.

ZAKON O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. list CG", br. 16/2016)

VI. IZUZEĆE

Član 41

Odredbe ovog zakona ne odnose se na zaposlene u Centralnoj banci Crne Gore, nezavisnom pravnom licu čiji je osnivač država ili vrši javna ovlašćenja, a koje se pretežno finansira iz sredstava međunarodnih organizacija, Crvenom krstu Crne Gore, zaposlene u privrednom društvu kod kojih je ugovorom o dokapitalizaciji sa stranim pravnim licem uređeno pitanje zarada, zaposlene u privrednom društvu čiji je osnivač država a koje se bavi finansijskom - kreditnom djelatnošću u cilju podsticanja privrednog razvoja Crne Gore i zaposlene u privrednom društvu čiji je osnivač država ili je u većinskom vlasništvu države a ostvaruje dobit u poslovanju i uredno izmiruje sve svoje obaveze.

Izvor: Izvor: Vebsajt Vijesti, 20.09.2016.