Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA ZA BRIGU O LICIMA SA INVALIDITETOM: Razmatrana pitanja od značaja za lica sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja


U Ministarstvu rada i socijalnog staranja, 20. jula 2015.godine, održana je 25 sjednica Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom. Na dnevnom redu je bilo više pitanja koja se odnose na Informaciju o obezjeđivanju kontinuiteta finansiranja usluge asistencije u nastavi za 2015/2016 školsku godinu u redovnim vaspitno obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori, kao i na Izvještaj o Periodičnim izvještajima realizacije projekata koji su finansirani iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - grant šeme.

Ovom prilikom zaključeno je da Savjet preporuči Upravnom odboru Zavoda za zapošljavanje Crne Gore da do kraja ove godine podrži finansiranje projekata koji se odnose na asistenate u nastavi, s tim što će pravo za aplikaciju na konkurs za sredstva za 200 asistenata imati isključivo škole. Na sjednici je dogovoreno i da se Ministarstvu prosvjete uputi prijedlog da prilikom pravljenja Budžeta za narednu godinu planira sredstva za ove namjene.

Na sjednici je konstatovano da je neophodno uložiti još dosta napora da se poveća svijest poslodavaca u cilju poštovanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 49/2008, 73/2010 i 39/2011), kako bi umjesto uplaćivanja sredstava u Fond više koristili subvencije koje su im na raspolaganju i zapošljavali ta lica. Isto tako je istaknuto da je neophodno preduzimati aktivnosti kako bi se jačali kapaciteti samih lica sa invaliditetom, da bi se lakše zapošljavali i ostajali na poslu. U tom cilju članovi Savjeta podržali su i prijedlog da se do kraja godine objavi još jedan konkurs za grant šeme preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, ali koji će biti namijenjen isključivo za projekte koji se odnose na zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Na kraju je dogovoreno da se sledeća sjednica Savjeta održi krajem septembra 2015. godine i da bude posvećena setu podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zaštite lica sa invaliditetom.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 20.07.2015.