Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: Održane sednice Odbora za bezbjednost i odbranu, Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmotren Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2014. godinu, Izvještaj o radu IRF-a, razmatrani predlozi više zakona


42. sednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Odbor je u prisustvu v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, Dejana Peruničića razmotrio Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2014. godinu. Nakon sveobuhvatne rasprave članovi Odbora su većinom glasova podržali izvještaj i s tim u vezi jednoglasno usvojili sledeće zaključke:

1.Odbor zahtjeva od Agencije za nacionalnu bezbjednost da jedan od prioriteta u radu u predstojećem periodu bude praćenje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa, posebno imajući u vidu društvenu opasnost koju ove grupe sa sobom nose a direktno su uslovljene visokim stepenom organizovanosti, brojem pripadnika i njihovim finansijskim potencijalom;

2.Odbor cijeni neophodnim nastavak praćenja bezbjednosnog fenomena islamskog vjerskog ekstremizma i radikalizma u svijetlu aktivnosti terorističke organizacije takozvane Islamske države (ISIL), kroz operativni angažman, intenzivnu saradnju sa regionalnim i partnerskim službama, sprovođenje zajedničkih operacija i preduzimanje drugih aktivnosti svih nadležnih državnih organa saglasno propisima koji regulišu predmetnu oblast;

3.Posebnu pažnju i u predstojećem periodu potrebno je posvetiti pitanju cyber rizika, posebno onih koje odlikuju visok nivo informatičkog znanja i rasprostranjena struktura, i s tim u vezi blagovremeno planirati budžetska sredstva radi obezbjeđenja kontinuirane edukacije, snaženja ove organizacione jedinice i osavremenjivanja sistema čime bi bile obezbjeđene pretpostavke za postizanje dobrih rezultate i podizanje nivoa informatičke i sveukupne bezbjednosti.

131. sednica Zakonodavnog odbora

Odbor razmotrio i pozitivno se izjasnio o sledećim predlozima akata:

1. Predlogu zakona o potvrđivanju 38. Konvencije o međunarodnoj naplati potraživanja za izdržavanje djeteta i druge oblike izdržavanja porodice;

2. Predlogu zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji su podnijeli poslanici: mr Dritan Abazović i Mladen Bojanić;

3. Predlogu zakona o izmjenama Zakona o eksproprijaciji, koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović;

4. Predlogu zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku Crne Gore, koji su podnijeli poslanici: Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović;

5. Predlogu odluke o obrazovanju Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces, koji je podnijela poslanica Draginja Vuksanović.

110. sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor razmotrio četiri predloga zakona

U cilju podsticanja intenzivnijeg privrednog razvoja sjevernog regiona Crne Gore, predloge zakona podnijeli poslanici Azra Jasavić, Srđan Perić, Goran Tuponja i Darko Pajović.

Predlozi zakona o: dopunama Zakona o regionalnom razvoju; izmjeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica; dopuni Zakona o porezu na nepokretnost i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, nakon glasanja, nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Odbor se, u skladu sa članom 18 Zakona o Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore ("Sl. list CG", br. 88/2009 i 40/2010 - ispr.), upoznao sa Izvještajem o radu IRF-a i Finansijskim iskazima IRF-a sa Izvještajem nezavisnog revizora za 2014. godinu.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 20.07.2015.