Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama, donijeta Uredba o izmjenama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu

21.05.2018.


Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o izmjeni Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama. Izmjenom se produžava rok za zaključivanje sporazuma o saglasnosti za učestvovanje u finansijskom restrukturiranju, odnosno podnošenje zahtjeva za finansijsko restrukturiranje za još godinu dana. U diskusiji je naglašeno da će sprovođenje ovog Zakona, kroz direktan uticaj na smanjenje nekvalitetnih kredita u narednom periodu, doprinijeti povećanju konkurentnosti u bankarskom sektoru, kao i konkurentnosti pravnih lica – privrednih subjekata koji učestvuju u restrukturiranju duga, što će rezultirati očekivanim rastom ukupne kreditne aktivnosti pod povoljnijim uslovima i razvojem novih proizvoda i usluga. U konačnom, produžavanje roka uticaće na jačanje finansijske stabilnosti i kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Donijeta je Uredba o izmjenama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu. Izmjene se odnose na projekte iz oblasti poljoprivrede, kako one za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu, tako i na projekte za koje se procjena uticaja može zahtijevati. To je bilo neophodno radi realizacije različitih aktivnosti koje mogu imati uticaja i na poljoprivredu i na životnu sredinu. U skladu s tim, izmijenjen je prag vrijednosti koje se odnose na projekte iz oblasti poljoprivrede, čime će se osigurati ujednačen i efikasan pristup nadležnih organa u odlučivanju, naročito na lokalnom nivou kada su u pitanju projekti vezani za poljoprivredu. Takođe, važno je naglasiti da se izmjenama Uredbe ne ugrožava životna sredina, niti odstupa od usaglašenosti sa pravnom tekovinom EU, a istovremeno se doprinosi unapređenju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori u oblasti poljoprivrede.

Vlada je donijelaOdluku o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namjene. Radi se o redovnom godišnjem ažuriranju Nacionalne kontrolne liste, u cilju njenog uskladjivanja sa listom EU. Tim povodom, izraženo je uvjerenje da unapređenje odgovorne kontrole izvoza i transfera robe dvostruke namjene povećava globalnu, a naročito regionalnu bezbjednost.

Utvrđen je Nacrt prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore s Prijedlogom programa održavanja ponovne javne rasprave, u trajanju od 15 dana. Na sjednici je istaknuto da je ovaj planski dokument osnov za usmjereno i kontrolisano korišćenje prostora svih primorskih opština i njihovih potencijala, uz adekvatno očuvanje, zaštitu i unapređivanje životne sredine. Primorski region u cjelini ima brojne potencijale, ali i ograničenja za razvoj, što zahtijeva jedinstven planerski pristup u budućoj organizaciji i korišćenju prostora.

Vlada je utvrdila utvrdila i Nacrt prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Prokletije", s Prijedlogom programa održavanja Javne rasprave, u trajanju od 15 dana. Područje Prokletija je jedinstveni prostor, koji je zakonom proglašen za Nacionalni park 2009. godine i za ovaj prostor se prvi put radi prostorni plan, što je zakonska obaveza. Osnovni cilj izrade PPPN NP "Prokletije" je da se stvore formalne i planske pretpostavke za zaštitu, uređenje, osmišljen razvoj i organizaciju prostora Prokletija, u skladu sa osnovnim razvojnim opredjeljenjima, na principima održivog razvoja. Plan treba da potvrdi osnovni koncept namjene prostora i infrastrukturne opremljenosti koji će omogućiti zaštitu i valorizaciju prirodnih potencijala u funkciji održivog razvoja, pri čemu poseban značaj ima plansko povezivanje tog prostora sa centrima neposrednog okruženja. Na sjednici je naglašeno opredjeljenje Vlade da se u postupku izrade Predloga Plana posebna pažnja posveti potrebama lokalnog stanovništva, kako bi se obezbijedili uslovi za kvalitetan život u mjestima na području Nacionalnog parka.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovedenom Međunarodnom tenderu za izbor izvođača radova na remedijaciji tla lokacije Brodogradilišta Bijela. U proceduri koju je propisala Svjetska banka za izvođača radova odabrana je francuska komanija Valgo. Vrijednost projekta je nešto ispod 19 miliona eura, a Ugovorom je predviđen rok od 21 mjeseca za njegov završetak. Finansiranje je obezbijeđeno u okviru Ugovora o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za Projekat "Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje".

Usvojena je Informacija o diobi diobne mase stečajnog dužnika AD "Bjelasica Rada"Bijelo Polje - u stečaju. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija, da ustupi potraživanje Vlade, koje je odobreno za isplatu rješenjem Privrednog suda, bivšim zaposlenim radnicima, u ukupnom iznosu od 280.031,06 eura, i to iznos od 106.031,06 eura na ime razlike između iznosa koji je odobren radnicima rješenjem Privrednog suda (266.858,21 eura) i ukupno priznatog neto potraživanja zaposlenih u I isplatnom redu (372.889,27 eura), i iznos od 174.000,00 eura na ime isplate dijela iznosa (po 3.000,00 eura eura) prijavljenih potraživanja 58 radnika u III isplatnom redu po osnovu neisplaćenih otpremnina, po spisku koji je sastavni dio ovog zaključka.Takođe, zadužena su nadležna ministarstva da, nakon okončanja stečajnog postupka, definišu model plaćanja doprinosa Fondu PIO, radi povezivanja radnog staža bivšim zaposlenim radnicima AD "Bjelasica Rada"– u stečaju, po spisku i u iznosima koji dostavi poreski organ i Fond PIO.

Vlada je usvojila Informaciju o Projektu rješavanja stambenih potreba građana po povoljnim uslovima – nastavak Projekta 1000+ III Faza i prihvatila Ugovor o pružanju usluga između Ministarstva održivog razvoja i turizma i PROCON doo Nacionalne jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. U raspravi je naglašeno da su za nastavak projekta, u kome je do sada oko 2100 građana riješilo stambeno pitanje, obezbijeđeni najpovoljniji kreditni uslovi: fiksna kamatna stopa od 2,99 odsto, ročnost od 20 godina i nije potrebno obezbijediti učešće tokom podizanja kredita. Ukupna vrijednost projekta je 20 miliona eura, od kojih sa 10 miliona učestvuje Evropska banka za razvoj, a sa 10 miliona će učestvovati komercijalne banke.

Usvojen je Izvještaj o radu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za 2017. godinu. Radi se o redovnom godišnjem izvještaju koji, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon) sačinjava Zaštitnik i u utvrđenoj proceduri dostavlja Vladi.

Vlada je usvojila i Informaciju o radno-pravnom statusu dijela državnih službenika i namještenika bivšeg Ministarstva evropskih poslova. Tim povodom, usvojeni su zaključci kojima se uređuje pitanje isplate zarada službenicima i namještenicima bivšeg Ministarstva, do regulisanja njihovog radno-pravnog statusa.


IZVOR: Vebsajt Vlada Crne Gore, 17.05.2018.


Naslov: Redakcija