Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

IZMJENE ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU: Savjet za razvoj NVO traži precizne podatke o izradi zakona


Savjet za razvoj nevladinih organizacija saopštio je da nije dobio precizan i detaljan odogovor Ministarstva finansija u vezi sa izradom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, pa je zaključeno da se od potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, zatraži posredovanje kako bi se dostavili precizni i potpuni podaci i informacije u vezi pripreme pomenutog zakona.

Kako je navedeno, pojedini članovi su iznošenje nepreciznih odgovora ocijenili neuvažavanjem ovog savjetodavnog tijela Vlade, a na sjednici se i ocijenilo da su nepotpuni i neadekvatni u odnosu na tražene informacije.

Sjednici je prisustvovala predstavnica Ministarstva finansija Aleksandra Tošković koja je, takođe, povodom inicijative Koalicije NVO Saradnjom do cilja i dostavljene verzije podzakonskog akta o kriterijumima, mjerilima i postupku dodjele državne imovine u vlasništvu Crne Gore na korišćenje nevladinim organizacijama, saopštila stav Ministarstva finansija da ne postoji pravni osnov za donošenje istog.

"Savjet je procijenio da bi, u tom slučaju, mogao da inicira izmjene i dopune relevantnog zakona radi propisivanja pomenutog osnova, čime bi se stvorili preduslovi za realizaciju mjere 22 iz AP Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori. S tim u vezi, zaključeno je da se Ministarstvu uputi urgencija za dostavljanje sveobuhvatne informacije o ovom pitanju, sa posebnim naglaskom na pravni osnov", piše u saopštenju Savjeta.

Korigovani Izvještaj o radu Savjeta za period septembar 2014 – decembar 2015. godine, nije dobio većinsku podršku prisutnih, ali je ocijenjeno da je dobra osnova za izradu nove verzije.

U vezi sa tim, formirana je druga radna grupa, a članovi Savjeta zaduženi da u roku od sedam dana dostave konkretne primjedbe i sugestije, na osnovu kojih će se pripremiti inovirani Izvještaj.

Savjet je razmotrio i dopis Ministarstva finansija u vezi sredstava koja su Zakonom o budžetu namijenjena komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i informisan od predstavnice istog da su ta sredstva morala biti opredijeljena u skladu sa važećim Zakonom o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/2011), bez obzira na činjenicu što komisija nije formirana. Kako opredijeljena sredstva ne bi ostala neutrošena, Savjet je odlučio da od Ministarstva finansija zatraži nalaženje modaliteta za raspodijelu pomenutih sredstava za podršku projektima nevladinih organizacija, uz preporuku da se razmotri mogućnost da se ista upotrijebe za kofinansiranje projekata NVO koji u ovoj godini budu podržani iz EU fondova.

Razmatrajući predložene izmjene i dopune Pravila rada Savjeta u dijelu koji se odnosi na predlaganje dopuna dnevnog reda, ukazano je na činjenicu da jedan broj nije u skladu sa odredbama Poslovnika Vlade Crne Gore ("Sl. list CG", br. 3/2012 i 31/2015), koje se primjenjuju na rad savjetodavnih tijela, kao i da odredbe važećih Pravila već regulišu ta pitanja, ali je problem u različitom tumačenju. Zbog pomenute neusaglašenosti sa Poslovnikom, prijedlog nije mogao biti stavljen na glasanje, pa je ovo pitanje ostalo otvoreno.

Izvor: Vebsajt CdM 19.03.2016.