Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

20.12.2019.


Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti omogućiće bolju zaštitu pojedinca i njegovog prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, ojačati ulogu državnih organa za zaštitu ličnih podataka, a predviđa i mogućnost da nadzorni organi izriču novčanu upravnu kaznu za subjekte odnosno rukovaoce koji prekrše zakon, poručio je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić.

Nuhodžić je to ukazao otvarajući međunarodnu konferenciju "GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori".

"Usvajanjem novog Zakona u koji će biti transponovane odredbe Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR), crnogorski normativni okvir biće u potpunosti usklađen sa onim koji se primjenjuje u Evropskoj uniji, čime će građanima Crne Gore biti omogućen veći nivo zaštite ličnih podataka koji već imaju građani EU. Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima je od presudnog značaja za adekvatno ostvarivanje prava građana, ali i razvoj domaćih kompanija koje u svom poslovanju koriste podatke o ličnosti, jer se jedino na taj način obezbjeđuje pravna i socijalna sigurnost vlasnika podataka", naveo je ministar.

Pojava društvenih mreža i globalna ekspanzija komunikacionih kanala rezultirale su sveopštom digitalizacijom poslovnih tokova, koja je pretvorila korporativne sisteme u virtuelni svijet bez granica.

"To znači da se brojni lični podaci nalaze širom interneta, u masovnim bazama podataka, ne samo društvenih mreža, već i banaka, telekom operatera, kao i svih organizacija čija djelatnost zahtijeva skladištenje i obradu korisničkih podataka. Sve ovo učinilo je lične podatke izuzetno dostupnim, ali samim tim i ranjivim", poručio je Nuhodžić.

Prijetnja zloupotrebe ličnih podataka, kako je kazao, postala je alarmantna, a krađa identiteta skoro svakodnevna pojava.

"Dakle, imajući u vidu potencijal i prijetnje, koji razvoj digitalne ekonomije nosi sa sobom, Crna Gora će primjenom GDPR uredbe omogućiti korisnicima korporativnih sistema veću kontrolu nad svrhama u koje se njihovi podaci koriste radi jačanja njihovog povjerenja u digitalne ekosisteme", rekao je ministar.

Iako je u ovom trenutku teško predvidjeti tačan uticaj koji će GDPR uredba, odnosno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti imati u Crnoj Gori, važno je prepoznati da postoje mnogi pozitivni uticaji ovih zakonskih mjera, kao što je taj da se subjektima podataka pruža veća kontrola nad njihovim ličnim podacima.

"Primjena odredbi GDPR-a ne treba da se posmatra kao još jedna zakonska obaveza, već kao novi standard poslovanja, odnosno prilika da se dodatno unaprijedi korisničko iskustvo koje će dovesti do većeg povjerenja u institucije koje prikupljaju informacije o njima", ukazao je Nuhodžić.

Ministar je ukazao na značaj podizanja kolektivne svijesti državne administracije, menadžmenta kompanija i zaposlenih o značaju nove regulative za održivost poslovanja, što će doprinijeti ukupnom poboljšanju sigurnosti podataka i poslovnih procesa u organizacijama.

"Nakon donošenja novog zakona, Ministarstvo unutrašnjih poslova će prioritet dati informisanju i edukaciji širokog kruga društvenih aktera. Takođe, Ministarstvo će organizovati obuke državnih službenika i namještenika koji vrše obradu ličnih podataka, sa ciljem da ona bude zakonita i transparentna. Učešće svih relevantnih subjekata - garancija je da će poruke ove konferencije doprinijeti da se svijest o značaju zaštite ličnih podataka podigne na još viši nivo", zaključio je Nuhodžić.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 16.12.2019.


Naslov: Redakcija