Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCENA ZANONITOSTI I USTAVNOSTI: Prihvaćene i odbijene inicijative za pokretanje postupaka za ocjenu ustavnosti većeg broja propisa, Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine proglašena neustavnom, član 102a stav 1 Statuta Advokatske komore Crne Gore proglašen neustavnim


Ustavni sud je na  XIII  sjednici, održanoj 18. novembra 2015. godine,  kojom je predsjedavala Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda,  u predmetima ocjene ustavnosti zakona i zakonitosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) i zakonom, doneo sledeće odluke:

• u predmetu U-I broj 43/14, većinom glasova, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 94 stav 2 tačka 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014 i 47/2014 - odluka US) i odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 94 stav 4 istog Zakona.

• u predmetu U-II broj 47/12, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 5 st. 3 i 4 i člana 7 stav 2 tačka 4 Odluke o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 17/2012 i 8/2013), koju je donijela Skupština opštine Pljevlja;

• u predmetu U-II broj 7/14, donio odluku kojom se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naknadi  za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na području Opštine Pljevlja ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 17/2012 i 7/2014), koju je donijela Skupština opštine Pljevlja;

• u predmetu U-II broj 20/14, donio rješenje kojim se ne prihvata  inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 11 i 12 Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 17/2013), koju je donijela Skupština opštine Bar;

• u predmetu U-II broj 42/14, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana naselja Ciglane ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 25/2011)  (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 25/11), koju je donijela Skupština opštine Bijelo Polje i  odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preuzetih na osnovu odluke;

• u predmetu U-II broj 55/14, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjeni Statuta Univerziteta Crne Gore, br. 07-2393/1, od 7. novembra 2013. godine i Zaključka, br. 07-235/12, od 21. decembra 2012. godine, koje je donio Upravni odbor Univerziteta Crne Gore;

• u predmetu U-II broj 17/15 i 18/15, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i  zakonitosti Odluke o Budžetu Opštine Kolašin za 2015. godinu ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 12/2015), koju je donijela Skupština opštine Kolašin;

• u predmetu U-II broj 22/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 9 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba Ministarstva odbrane Crne Gore, br. 801-4976/11, od 1. avgusta 2011. godine;

• u predmetu U-II broj 32/15, donio rješenje kom se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Sutomore – centar” ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 14/2014), koju je donio predsjednik Opštine Bar;

• u predmetu U-II broj 37/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o imenovanju Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio televizije Pljevlja ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 18/2015), koju je donijela Skupština opštine Pljevlja;

• u predmetu U-II broj 45/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 3 Odluke o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore ("Sl. list CG", br. 4/2013), koju je donio Predsjednik Skupštine Crne Gore;

• u predmetu U-II broj 48/12, donio odluku kojom se utvrđuje  da Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana Crne Gore do 2020. godine ("Sl. list CG", br. 44/2012), koju je donijela Skupština Crne Gore, nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke; Ova odluka objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

• u predmetu U-II broj 49/14, donio odluku kojom se utvrđuje da odredba člana 102a stav 1 Statuta Advokatske komore Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 34/2005 i 50/2007 i "Sl. list CG", br. 60/2013), koji je donijela Skupština Advokatske komore Crne Gore, nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke; Ova odluka objaviće se u “Službenom listu Crne Gore”.

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 18.11.2015.