Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

POZIV ZA PRIJAVU PREDAVAČIMA U OKVIRU PROGRAMA OBUKE I SERTIFIKACIJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU CRNE GORE - ROK ZA PRIJAVU PRODUŽEN DO 25. AVGUSTA


Ministarstvo finansija, u saradnji sa CEF (Center of Excellence in Finance) i CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy), organizuje Program obuke i sertifikacije računovođa u javnom sektoru Crne Gore.

Cilj projekta je sertifikovanje računovođa u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom, kao i sticanje međunarodno priznate diplome.

Program se sastoji iz dva novoa - nivo sertifikata i nivo diplome.

Nivo sertifikata se sastoji od dva međunarodna i jednog nacionalnog modula:

1.         Nacionalni modul (NM) - nacionalno zakonodavstvo i poreski sistem

2.         Finansijsko računovodstvo (FA)

3.         Upravljačko računovodstvo (MA)

Više informacija o programu i detaljan opis modula dostupni su u online brošuri.

Imajući u vidu da je cilj Programa da se oforme timovi od najviše tri predavača po modulu, Ministarstvo finansija u saradnji sa CEF raspisuje poziv za prijavu devet predavača za gore navedene module.

Kandidati za predavače mogu biti:

            profesori, asistenti i ostalo akademsko osoblje sa znanjem iz oblasti finansija, računovodstva i revizije;

            predstavnici računovodstvene profesije u javnom ili privatnom sektoru i državni službenici zaposleni u računovodstvu.

Poznavanje engleskog jezika je preduslov za prijavu.

Selekcija predavača će se vršiti na osnovu testa i intervjua koji će biti organizovan od strane CEF. Izabrani predavači će biti pozvani na obuku predavača i potpisuju ugovor za svaki pojedinačni modul za period obuke i ispita.

Izabrani predavači - tutori imaju obavezu da:

            prisustvuju obuci za tutore od strane CEF i CIPFA;

            poznaju materijal za obuku u cjelosti na crnogorskom jeziku, uz podršku originalnog materijala na engleskom jeziku;

            održe predavanja u skladu sa planom projekta;

            pokriju bilo koju oblast u materijalu za obuku ukoliko je drugom predavaču iz tima potrebna pomoć;

            ocijene ispit.

Izabrani predavači su pozvani da učestvuju u prevođenju i/ili lektorisanju materijala za obuku u prevodu.

Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da pošalju prijavu, koja se nalazi u prilogu, zajedno sa motivacionim pismom i CV-em na engleskom jeziku, najkasnije do 25. avgusta 2015. godine.

Prijavu je potrebno poslati na e-mail: jasmina.popovic@cef-see.org.

Za dodatne informacije kontakt osobe su:

Ana Frangež, +386 1 3696304; ana.frangez@cef-see.org

Jasmina Popović, +386 1 369 6338, jasmina.popovic@cef-see.org

Kontakt osoba u Ministarstvu finansija je Marija Popović, Načelnica Direkcije za budžetsko računovodstvo i izvještavanje, e-mail: marija.popovic@mif.gov.me.

Prijavu možete preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 19.08.2015.