Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U PROCESU IZBORA ZA REDOVNOG ČLANA/ICU SAVJETODAVNOG KOMITETA ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA ISPRED CRNE GORE


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava upućuje Javni poziv svim zainteresovanim pojedincima/kama da se kandiduju za redovnog/u člana/icu savjetodavnog Komiteta za praćenje implementacije okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina ispred Crne Gore. 

Kandidat/kinja mora da ispunjava sljedeće uslove:

  1. Da je crnogorski/a državljanin/ka;
  2. Da ima najmanje Visoku stručnu spremu u oblasti društvenih nauka;
  3. Da posjeduje iskustvo u oblasti ljudskih i manjinskih prava, izradi stručnih studija, analiza, da bude prepoznat/a kroz predavački ili drugi edukativni angažman u svim oblicima obrazovanja o ljudskim pravima;
  4. Da na nivou C1 poznaje najmanje jedan od jezika koji je u službenoj upotrebi u Savjetu Evrope (engleski ili francuski).

 Uz prijavu, kandidat/kinja dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- Dokaz o državljanstvu;

- Dokaz o traženoj stručnoj spremi;

- Dokaz o poznavanju traženog jezika;

- Izjavu iz tačke 4 uslova iz ovog poziva;

- Kratku biografiju – CV;

- Preporuke institucija, istaknutih pojedinaca i nevladinih organizacija;

Prijave se dostavljaju na adresu: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Rimski trg 46,
81000 Podgorica ili putem e-maila: leon.gjokaj@mmp.gov.me.

Rok za dostavljanje predloga je petnaest dana od dana objavljivanja ovog poziva

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 17.06.2016.