Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA: Organizator svakog sportskog događaja u Crnoj Gori moraće da obezbijedi kvalifikovanog redara, koji će biti kažnjen do 500 eura, ako ne bude radio profesionalno. Redar bi bio dužan da štiti lica i imovinu u sportskom objektu, da utvrdi da li osoba ima ulaznicu i zabrani joj ulaz ako nema. Dužan je da ulaz zabrani i osobama koje posjeduju alkoholna pića, drogu, pirotehnička sredstva, oružje ili druge predmete za nanošenje povreda, ili stvaranje nereda


Organizator svakog sportskog događaja u Crnoj Gori moraće da obezbijedi kvalifikovanog redara, koji će biti kažnjen do 500 eura ako bude neprofesionalno radio, predviđeno je Nacrtom zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, koji će Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) staviti na javnu raspravu 26. maja 2016. godine u hotelu "Ramada".

Novine u odnosu na postojeći Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. list RCG", br. 27/2007 i "Sl. list CG", br. 40/2011 - dr. zakon) precizno su definisane kazne za nedolično ponašanje i to što Nacrt zakona prepoznaje redara kao odgovorno lice za red i mir na sportskim događajima.

Predviđeno je da redari moraju imati "dozvolu za obezbjeđivanje reda na sportskoj priredbi".

Dozvola bi garantovala da je redar osposobljen, zdravstveno sposoban i da ima položen stručni ispit za obavljenje posla, da živi u Crnoj Gori, da ima najmanje treći stepen stručne spreme, da nije osuđivan za krivično djelo i da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi mogao nezakonito obezbjeđivati javni red.

Prema Nacrtu zakona, redar bi bio dužan da štiti lica i imovinu u sportskom objektu, da utvrdi da li osoba ima ulaznicu i zabrani joj ulaz ako nema.

Dužan je da ulaz zabrani i osobama koje posjeduju alkoholna pića, drogu, pirotehnička sredstva, oružje ili druge predmete za nanošenje povreda, ili stvaranje nereda.

Nadležan je i da zabrani ulaz svima koji posjeduju transparente, zastave, simbole..., koje podstiču ili pozivaju na mržnju ili nasilje.

Ukoliko redar ne izvrši jednu od tih obaveza, predviđena je kazna od 100 do 500 eura.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 eura biće kažnjen i organizator sportskog događaja, ukoliko dođe do nereda, a nijesu izvršene sve zakonom propisane radnje da se to spriječi.

Građanin koji izazove nerede biće kažnjen od 600 do 1.500 eura, ili zatvorom od mjesec ili 60 dana, zavisno od težine prekršaja.

Ukoliko postoje saznanja da je građanin ranije kršio zakon prilikom dolaska, održavanja ili odlaska sa sportskog događaja, prekršajni sud može izreći zabranu prisustvovanja, u trajanju od šest mjeseci do godinu dana.

"Lice kojem je izrečena zabrana... dužno je najkasnije dva sata prije početka određene sportske priredbe pristupiti u nadležnu organizacionu jedinicu policije... da se javi dežurnom policijskom službeniku i obavijesti ga o adresi na kojoj će se nalaziti za vrijeme trajanja određene sportske priredbe, kao i za vrijeme od dva sata nakon završetka te priredbe", piše u Nacrtu zakona.

Izvor: Vebsajt Vijesti, Ivan Čađenović, 18.05.2016.