Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: Prijavu poreza na dobit, koja se predaje uz završni račun do 31. marta, nije više moguće podnijeti Poreskoj upravi bez digitalnog sertifikata

20.03.2017.


Prijavu poreza na dobit, koja se predaje uz završni račun do 31. marta, nije više moguće podnijeti Poreskoj upravi bez digitalnog sertifikata. Ova promjena je nastupila početkom godine kada je počela primjena izmijenjenog Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 80/2004 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 61/2013 i 55/2016 - dalje: Zakon).

Iako je u upotrebi već desetak godina, digitalni sertifikat je tek od ove godine obavezan za sva pravna lica koja su poreski obveznici, objašnjavaju iz Poreske uprave. Pošta Crne Gore je ovlašćena za izdavanje sertifikata. Lice koje aplicira za digitalni sertifikat mora biti ovlašćeno lice navedeno u Centralnom registru privrednih subjekata. Ipak, Poreska uprava dozvoljava mogućnost da u ime pravnih lica ovu dokumentaciju podnese i ovlašćeni knjigovođa sa sopstvenim sertifikatom.

Iako na prvi pogled ovo može djelovati kao dodatno opterećenje crnogorskim privrednicima, iz Poreske uprave to negiraju.

"Uvođenje elektronskih servisa, uključujući i elektronsko podnošenje poreskih prijava, ima za cilj smanjenje opterećenja, kako za poreske obveznike, tako i za poreske službenike, i to pojednostavljivanjem administrativnih procedura i uštedom vremena potrebnog za ispunjavanja zakonom propisanih obaveza. Time se smanjuje i mogućnost za pojavu greške pri unosu podataka, čime se stvara preduslov za jačanje tačnosti i preciznosti baze podataka Poreske uprave", navode iz ove institucije.

Ipak, ovu obavezu nemaju svi, pa ona pravna lica koja su u postupku prestanka registracije ovu dokumentaciju Poreskoj upravi mogu dostaviti u papirnoj formi. Isto važi i za prijave poreza na dobit prije 2010. godine, dok prijave za periode nakon ovog moraju biti podnijete elektronskim putem.

Zakon od obaveze posjedovanja digitalnog sertifikata oslobađa državne organe, organe državne i lokalne uprave, javne fondove i ustanove, turističke organizacije, sportske klubove, društva i saveze, vjerske zajednice, umjetnička udruženja, političke stranke, komore, sindikate i nevladine organizacije, ako su, u skladu sa posebnim zakonom, osnovane za obavljanje nedobitne djelatnosti. Ovo ne važi ukoliko neko iz pomenutih kategorija obavlja profitabilnu djelatnost, navodi se u Zakonu.

"Pravna lica koja nijesu obveznici podnošenja prijave poreza na dobit, a imaju obavezu predaje završnih računa mogu ih predati koristeći desktop aplikaciju ‘Finansijski iskazi’ i opciju za slanje finansijskih iskaza bez digitalnog sertifikata, kao i prethodnih godina", kažu iz Poreske.

Takođe, navode da poreski obveznici imaju mogućnost umanjenja poreza na dobit u iznosu od šest odsto ako svoju obavezu izmire do kraja marta 2017. godine. Ovo pravo može se ostvariti predajom zahtjeva Poreskoj upravi u roku od 15 dana od plaćanja.

Ukoliko poreski obveznik do 31. marta ne preda završni račun i prijavu poreza na dobit može biti kažnjen novčanom kaznom od 550 do 16,6 hiljada eura.

Vlasnici sertifikata mogu koristiti i za elektronsko podnošenje prijava i odjava boravišta, za elektronsko potpisivanje projektne dokumentacije koje je omogućilo Ministarstvo za održivi razvoj i turizam, za servis Crnogorskog elektroprenosnog sistema koji je omogućio učešće stranaca na tržištu električne energije, te za pristup servisima koje nudi Centralna banka. Iz Pošte ocjenjuju da su građani sve više upoznati sa upotrebom digitalnog sertifikata i da je situacija u posljednjem periodu sve bolja, posebno zbog obaveze koja je nametnuta izmjenama Zakona.

Prema podacima Monstata, u Crnoj Gori je 2015. godine postojalo 26 hiljada pravnih subjekata, dok je, prema podacima Pošte, u prošloj godini izdato 4.900 različitih tipova sertifikata. Povećan broj se bilježi od početka godine, pa je u toku januara izdato 497, a u toku februara 1.053 digitalna sertifikata, kažu iz službe za odnose s javnošću Pošte Crne Gore. Digitalni sertifikat izdaje se na tri godine, a Pošta pruža mogućnost kupovine na tri godišnje rate. Prilikom predaje dokumentacije plaća se 60 eura, a nakon isteka prve i druge godine po 25 eura.


IZVOR: Vebsajt CdM, 19.03.2017.


Naslov: Redakcija