Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Zakonom je propisana obaveza da politički subjekti u Crnoj Gori donesu Odluku o visini članarine za tekuću godinu najkasnije do kraja januara i dostave je Agenciji za sprječavanje korupcije. Ovu obavezu nije ispoštovalo devet političkih subjekata

20.02.2017.


Devet političkih subjekata nije ispoštovalo zakonsku obavezu da do januara Agenciji za sprječavanje korupcije dostavi podatak o visini članarine za ovu godinu. ASK ke podnijela četiri prekršajne prijave, a za ostalih pet ASK je prema Ministarstvu javne uprave uputila zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja činjenica, odnosno eventualnog brisanja političkih partija u skladu sa Zakonom o političkim partijama ("Sl. list RCG", br. 21/2004 i "Sl. list CG", br. 73/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 59/2011).

Iz ASK pojašnjavaju da je Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 52/2014, 76/2015 - odluka US i 83/2016), propisana obaveza da politički subjekti u Crnoj Gori donesu Odluku o visini članarine za tekuću godinu najkasnije do kraja januara i dostave je Agenciji, koja je objavljuje na svojoj Internet stranici najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema.

Nakon isteka propisanog roka, Agencija za sprječavanje korupcije je konstatovala da su do 1. februara odluku dostavila 42 politička subjekta koja su upisana u Registar političkih subjekata koji se vodi kod Ministarstva javne uprave, kao i dva politička subjekta koja se u navedenom Registru ne nalaze. Odluke o visini članarine ovih subjekata objavljene su na internet stranici Agencije.

Devet političkih subjekata nije dostavilo Odluku o visini članarine. Agencija za sprječavanje korupcije je zbog toga pokrenula prekršajne postupke protiv četiri politička subjekta i odgovornih lica u njima.

Za preostalih pet političkih subjekata koji nijesu dostavili Odluku o visini članarine Agencija za sprječavanje korupcije je prema Ministarstvu javne uprave uputila zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja činjenica, odnosno eventualnog brisanja političkih partija u skladu sa Zakonom o političkim partijama.

Nakon dostavljanja odgovora Ministarstva javne uprave, Agencija će, ukoliko bude postojao osnov, pokrenuti prekršajni postupak i protiv navedenih političkih subjekata, zaključuje se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 17.02.2017.


Naslov: Redakcija