Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, donijete Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla, Uredba o načinu obračuna posebne naknade na investicije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata na Crnogorskom primorju

20.02.2017.


Vlada Crne Gore je sjednici održanoj 16.02.2017. godine, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim se decidno propisuje da je neophodna saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka prilikom postavljanja video nadzora javnih površina, skraćuje vrijeme čuvanja snimaka na šest mjeseci i da komunalna policija izvršava pravosnažna rješenja i uklanja kamere.

Vlada je donijela Uredbu o načinu obračuna posebne naknade na investicije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata na Crnogorskom primorju. Uredbom se detaljnije uređuje način obračuna posebne naknade na investicije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata na Crnogorskom primorju, u skladu sa članom 22 Zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja ("Sl. list CG", br. 56/2016). Ova naknada je uvedena Zakonom iz 1991. godine, tako da ona ne predstavlja novu obavezu za investitore na Crnogorskom primorju.

U oblasti usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom, Vlada je donijela Uredbu o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla. Ovom Uredbom, pored ostalog, propisuju se vrste tečnih goriva naftnog porijekla, granične vrijednosti sadržaja zagađujućih materija, sadržaj aditiva na bazi metala i druge karakteristike goriva koje, u pogledu zaštitu životne sredine, treba da ispunjavaju goriva koja se stavljaju u promet. Definisan je i način utvrđivanja i praćenja karakteristika goriva, metode za smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh i način izvještavanja o usklađenosti sa propisanim kriterijumima.

Vlada je donijela Akcioni plan za primjenu Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija – Žene mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018), u cilju podrške i praćenje sprovođenja ove i srodnih rezolucija na lokalnom, državnom i globalnom nivou. Kao tri ključna područja za primjenu rezolucija UN u ovoj oblasti definisani su: povećanje učešća žena u odlučivanju i mirovnim procesima, zaštita žena u konfliktnim zonama i integracija rodne perspektive i rodnog obrazovanja u mirovne operacije.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016 – 2020. u 2017. godini kojim su definisane mjere i aktivnosti, nosioci i dinamika realizacije utvrđenih projekata, indikatori i mehanizmi za njegovu primjenu i evaulaciju.

Vlada razmotrila je i donijela Program monitoringa životne sredine Crne Gore za 2017. godinu. Program definiše aktivnosti u šest oblasti: kvalitet vazduha, sadržaj opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanje ekosistema priobalnog mora, biodiverzitet, buka i radioaktivnost. Rezultati monitoringa će biti osnova za definisanje preporuka i mjera koje je neophodno sprovesti u narednom periodu u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine.

Vlada je usvojila Informaciju o statusu realizacije obaveza koje se tiču prevencije i kontrole hronicnih nezarazih, radi izvještavanja prema Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u 2018. god, sa Predlogom prioritetnih mjera. U tom kontektu, Vlada je donijela i Odluku o obrazovanju Nacionalnog savjeta za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori.

Na sjednici je donijeta i Odluku o donošenju Prostorno - urbanističkog plana Opštine Ulcinj. Planom su određeni ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja Ulcinja, u skladu sa planiranim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem. Planom je, između ostalog, predviđena revitalizacija starog grada, na Valdanosu nije dozvoljena gradnja, a područje Solane je definisano kao park prirode. PUP Ulcinj je pripremljen po postupku predviđenim Zakonom, uključujući i sprovedenu javnu raspravu, kao i kompletnu proceduru vezanu za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu. Na sjednici je istaknuto da će ova Odluka doprinijeti bržoj i kvalitetnijoj valorizaciji ulcinjskih resursa.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 16.02.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija