Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA O STRATEGIJI PAMETNE SPECIJALIZACIJE

19.09.2018.


Progres Crne Gore u procesu donošenja Strategije pametne specijalizacije prepoznat je od strane Evropske komisije, kazao je učesnicima završne konferencije S3.me - Pametna specijalizacija: inovacije, preduzetništvo i konkurentnost, Alesandro Rainoldi, šef jedinice “Znanja za rast” u Zajedničkom istraživačkom centru Evropske komisije, uz čiju pomoć se i realizuje proces preduzetničkog otkrivanja, a čiji finalni rezultati su predstavljeni na današnjoj konferenciji koju organizuje Ministarstvo nauke, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, Privrednom komorom Crne Gore, Unijom poslodavaca i Montenegro biznis alijansom.

“Iznenađen sam progresom koji je Crna Gora postigla do sada”, kazao je Rainoldi u video obraćanju i dodao da Strategija mora biti prihvaćena od svih aktera koji učestvuju u njenom donošenju.

Cilj donošenja Strategije pametne specijalizacije je razvitak projekata koje će EU podržati, s fokusom na primjenu inovacija u proizvodnim procesima; transformaciju dobrih ideja u proizvode, tržišni uspjeh; kao i bolje korišćenje istraživačkih kapaciteta za dobrobit privrede.

Završnu konferenciju je otvorila ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, istakavši da je rad na izradi Strategije u proteklom periodu bio veoma uspješan, u čemu je bila značajna ekspertska pomoć Evropske komisije, odnosno Udruženog istraživačkog centra (JRC), kako bi Vlada Crne Gore do kraja godine donijela dokument koji će dodatno doprinijeti daljem razvoju najperspektivnijih sektora crnogorske privrede.

“Značaj koncepta “pametne specijalizacije” prepoznat je i Industrijskom politikom Crne Gore do 2020. Njime se podstiču strukturne promjene, modernizacija industrije u cilju usvajanju novih tehnologija i novih proizvoda, ulaganja u razvoj znanja i vještina, unaprijeđenje inovacionih i istraživačkih mogućnosti, posebno kroz saradnju nauke i privrede”, kazala je ministarka Sekulić.

Ona je istakla da je za svaku državu od značaja da kroz “pametnu specijalizaciju” identifikuje komparativne prednosti i potencijale u određenim prioritetnim sektorima, a da se time kroz jačanje inovacionog kapaciteta, tehnološku ili drugu specijalizaciju, ostvaruje prepoznatljivost i mjesto na globalnom tržištu i jača konkurentnost ekonomije.

“Naša su očekivanja da ćete dati dodatni doprinos prioritetima budućeg razvoja područja pametne specijalizacije i mogućnostima koje Crne Gore ima za rast i razvoj zasnovan na znanju i inovacijama. Time otvaramo značajan prostor za podršku evropskih fondova u finansiranju konkretnih razvojnih projekata koji će, pored unaprjeđenja istraživačkih i inovativnih kapaciteta privrede i nauke, uticati i na cjelokupan ekonomski razvoj Crne Gore i njeno mjesto na međunarodnom tržištu”, kazala je ministarka Sekulić u obraćanju učesnicima završne konferencije.

Ministarka nauke, dr Sanja Damjanović, u pisanom govoru učesnicima, navela je da je zahtjevan put ispred nas, ali da vjeruje da Crna Gora može da krene putem ekonomije znanja i inovacija.

“Fokusirajmo se na sljedeći korak, konferenciju radi koje smo se danas okupili, i pokušajmo da iskristališemo zajedničku viziju u svakom od prioriteta. Ne zaboravimo da se ne radi o uobičajenoj viziji već viziji u kojoj su nauka, inovacije i znanje, ukrštanje disciplina, sektora i tehnologija ključni”, navodi se u govoru ministarke Damjanović.


Predsjednik Privredne komore Crne Gore, gdin Vlastimir Golubović, kazao je da je ponosan što je upravo Komora ostvarila najznačajniju funkciju - artikulisanje glasa privrede i zastupanje njenih interesa i odigrala ključnu ulogu u definisanju nacionalnih privrednih prioriteta koji će iti obuhvaćeni S3 strategijom.

“Proces preduzetničkog otkrivanja u Crnoj Gori bio je veoma intezivan i trajao je značajno kraće nego što je to bila praksa u ostalim evropskim državama. Smatram da je to jedan od pokazatelja da Crna Gora ima potencijal da na efikasan i efektivan način usvoji najbolju praksu Evropske unije i integriše svoju ekonomiju u jedinstveno tržište”, ocijenio je predsjednik Privredne komore.

Prema njegovim riječima, u svakodnevnom kontaktu sa preduzećima, uviđaju činjenicu da mala i srednja preduzeća nemaju dovoljno spostvenih sredstava da ulažu u inovacije i razvoj, te da će Privredna komora u narednom period posvetiti posebnu pažnju pružanju pomoći preduzećima da uvedu svoje inovacije u proizvodne i uslužne procese.

“Nadamo se da ćemo ove aktivnosti uspjeti da struktuiramo u set usluga koje bi predstavljale novi impuls crnogorskim privrednicima da se povežu sa crnogorskom naučnom zajednicom kako bi dobili ideje i rješenja za uvođenje inovativnih procesa, da inovativne ideje pretvore u projekte u skladu sa međunarodnim standardima i pronađu fondove i apliciraju za sredstva”, naglasio je predsjednik Golubović u obraćanju.

Dobru praksu i iskustvo u izradi Strategije pametne specijalizacije izrazili su gđa Svetlana Vuksanović, predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore i gdin Zoran Vulević, izvršni direktor Montenegro Biznis Alijanse.

Podsjetimo, Crna Gori je u završnoj fazi sprovođenja procesa preduzetničkog otkrivanja (Entrepreneurial discovery process - EDP), tokom kojeg je učestvovalo preko 250 predstavnika akademskog, privrednog, javnog i civilnog sektora. Proces je, putem otvorenog dijaloga, doveo do identifikacije prioriteta i njihove sinergije na osnovu snaga i potencijala za istraživanje, razvoj i inovacije s naglaskom na praktičnu primjenu i tržišnu orijentisanost. Identifikovani prioriteti su: Obnovljivi izvori energije; Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane; Novi materijali i održive tehnologije; Održivi i zdravstveni turizam i Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT).

Konsultantkinja za proces preduzetničkog otkrivanja, zamjenica generalnog menadžera Tehnološkog parka Ljubljana, gđa Marjana Majerič akcentovala je da se sada očekuje naredni korak Vlade Crne Gore.

“Sada Vlada mora ubijediti evropsku zajednicu da ste spremni da uđete u veliku evropsku porodicu, gdje svi možemo da pomognemo”, kazala je Majerič, dodajući da se budućnost Crne Gore mora temeljiti na znanju, iskustvu, investicijama i digitalizaciji.


Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku oblast, dr Darko Petrušić, predstavio je učesnicima rad koji je prethodio finalnim rezultatima, objasnio kvantitativnu analizu, na koji način je vršeno mapiranje ekonomiskih, naučnih i inovativnih potencijala, te istakao da u procesu preduzetničkog otkrivanja ključnu ulogu imaju upravo preduzeća, jer je neophodno da se njihova znanja i iskustva predoče u strategiju i budu smjernice za dalji razvoj. 


Predstavnici sektorskih grupa su, na kraju konferencije, predstavili zaključke iz svojih oblasti i definisali dalje korake u realizaciji ovog važnog strateškog dokumenta, a koji Vlada Crne Gore treba da donese do kraja godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 18.09.2018.


Naslov: Redakcija