Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

INSTITUT ALTERNATIVA: Nepravovremene javne rasprave o lokalnim budžetima


Četvrtina opština još uvijek nije održala javnu raspravu o budžetu, a u opštinama u kojima su održane, ove rasprave nijesu bile pravovremene niti su u značajnijoj mjeri uključile građane, kazali su u NVO Institut alternativa.

Opštine koje u ovoj godini još uvijek nisu najavile javne rasprave o nacrtu budžeta su Herceg Novi, Kolašin, Andrijevica, Cetinje, Plav i Gusinje.

"Iako su u većini opština u toku javne rasprave o planiranim budžetskim sredstvima za 2016. godinu, ni ove godine rasprave nisu okončane do početka decembra tekuće godine, što je rok propisan Zakonom o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/2003 i 44/2003 - ispr. i "Sl. list CG", br. 5/2008, 51/2008 - dr. zakon, 74/2010 i 1/2015). Lošu i ustaljenu praksu neblagovremenog održavanja javnih rasprava, dodatno ugrožava i nedostatak javnosti na njima", kazala je Ivana Bogojević, Istraživačica javnih politika.

Lokalne samouprave, dodaje ona, često ne pružaju sve potrebne informacije da bi se podstaklo veće i sadržajnije učešće građana.

"Neke lokalne samouprave objavljuju samo Nacrt budžeta bez informacija o programu javne rasprave, dok se u pojedinim slučajevima programi javnih rasprava objave bez Nacrta budžeta ili pratećeg obrazloženja. Mali je broj opština koje objavljuju mišljenje Ministarstva finansija na nacrt budžeta, pri čemu je ove godine to učinila za sada samo opština Plužine", ističe Bogojević.

Prema njenim riječima, internet stranice su u velikom broju opština jedini kanal komunikacije sa građanima, u određivanju prioriteta rashoda lokalnih samouprava.

"Pored internet stranica, opštine sa svojim građanima uoči javnih rasprava o budžetu najviše komuniciraju putem oglasnih tabli u opštinskim prostorijama, dok je mali broj onih koje to čine putem medija ili društvenih mreža", navodi Bogojević.

Izvor: Vebsajt CdM, 17.12.2015.