Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Pozitivno mišljenje na finansijsko poslovanje Ljekarske komore

18.10.2019.


Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijsko poslovanje Ljekarske komore Crne Gore, kao i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim relevantnim propisima.

Nadležni Kolegijum kojim je rukovodio senator Radule Žurić je utvrdio da su poslovne aktivnosti, koje se prije svega odnose na donošenja odluka, usklađene sa zakonskim, opštim i podzakonskim propisima, koji regulišu donošenje pravnih akata i javnu potrošnju.

DRI je konstatovao da je potrebno da Komora pokrene postupak izmjena podataka u CRPS o osnivaču, svojini i obliku organizovanja, odnosno preregistraciju, s tim što bi prethodno trebalo donijeti odluku o osnivanju.

"U postupku revizije sa dokumentacijom nije dostavljena odluka o osnivanju Komore, a revizore je Komora obavijestila da je nemaju u preuzetoj dokumentaciiji. U postupku revizije utvrđeno je da u skladu sa članom 21 stav 1 i članom 25 Zakona o računovodstvu("Sl. list CG", br. 52/2016), Komora nije izvršila popis imovine na dan 31.12. 2018. godine. U periodu vršenja revizije, Komora je imenovala komisiju koja je izvršila popis imovine. Izvještaj o popisu dostavljen je revizorskom timu. Revizor je konstatovao da je popis izvršen u skladu sa propisima i da odgovara stvarnom stanju", piše u izvještaju DRI.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 16.10.2019.


Naslov: Redakcija