Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SKUPŠTINA CG: 1. juna 2017. godine Deveta sjednica Prvog redovnog zasijedanja - Razmatranje predloga zakona

18.05.2017.


Deveta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja održaće se u četvrtak, 1. juna 2017. godine, sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:

1. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima;

2. Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova evropske unije;

3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama;

4. Predlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću;

5. Predlog zakona o taksama na upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima;

6. Predlog zakona o izmjenama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;

7. Predlog zakona o nacionalnom brendu;

8. Predlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka;

9. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama;

10. Peti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period januar - jun 2016;

11. Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2016;

12. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2016. godini;

13. Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2016. godinu;

14. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2016. godinu;

15. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2016. godinu;

16. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2016. godinu i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu nezavisnog revizora "MV Konsalt" d.o.o. Podgorica;

17. Finansijski izvještaj sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2016. godinu;

18. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2016. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2016. godinu;

19. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu;

20. Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu;

21. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost u 2016. godini;

22. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Skupštine, 17.05.2017.


Naslov: Redakcija