Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: Na ime naknade nematerijalne štete 2016. godine dosuđeno 24 hiljade eura

18.04.2017.


U Crnoj Gori je, poslije završetka postupaka iniciranim tužbama za pravično zadovoljenje, u kojima je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, na ime naknade nematerijalne štete prošle godine dosuđeno 24 hiljade eura.

Pravo na sudsku zaštitu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku imaju stranka i umješač u građanskom sudskom postupku, stranka i zainteresovano lice u upravnom sporu, okrivljeni i oštećeni u krivičnom postupku, ukoliko se postupci odnose na zaštitu njihovih prava u smislu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku su zahtjev za ubrzanje postupka i tužba za pravično zadovoljenje.

Kontrolnih zahtjeva je prošle godine u radu bilo 248, riješeno je 219, dok je neriješenih ostalo 29.

Nakon okončanja sudskog postupka, u skladu sa standardima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, stiče se pravo na podnošenje tužbe za pravično zadovoljenje, koja se podnosi Vrhovnom sudu Crne Gore.

Prošle godine takvih tužbi je bilo 54, od kojih je 48 riješeno.

"Po okončanim postupcima iniciranim tužbama za pravično zadovoljenje, u kojima je utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku, na ime naknade nematerijalne štete dosuđeno je 24 hiljade eura", saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Kako se navodi, to je znatno manji iznos u odnosu na 2015. godinu, kada je po istom osnovu, dosuđeno 44,7 hiljada eura.

Ocjenjuje se da se Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. list CG", br. 11/2007) pokazao kao djelotvorno pravno sredstvo zaštite tog prava, na nacionalnom nivou, što dovodi do smanjenja obraćanja stranaka Evropskom sudu za ljudska prava.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 15.04.2017.


Naslov: Redakcija