Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Donijeta Odluka o obračunskoj vrijednosti za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2019. godinu

18.02.2019.


Vlada Crne Gore je na 109. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije i uputila ga Parlamentu na usvajanje po skraćenoj proceduri.

U obrazloženju predloženog zakona navedeno je da je postizanjem istorijskog dogovora sa Grčkom o novom imenu, juna 2018. godine, integracija Republike Sjeverne Makedonije u NATO, nakon dugogodišnje stagnacije, zabilježila značajan napredak te da je već na Samitu NATO-a, jula 2018. godine, Makedoniji upućen poziv da započne pristupne razgovore sa Alijansom. Usvajanjem ustavnih izmjena u Sobranju i ratifikacijom Sporazuma iz Prespe od strane grčkog Parlamenta, stekli su se uslovi za potpisivanje Protokola o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije NATO-u, 6. februara 2019. godine, na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta (NAC).

U diskusiji, u kojoj je učestvovalo više članova Vlade, ukazano je na napore, vizionarstvo i hrabrost u procesu stabilizacije makedonskih prilika i otvaranja evropske i evroatlantske perspektive zemlje kao i na kontinuiranu podršku koju je upućivala Crna Gora, kako na sastancima predsjednika vlada Duška Markovića i Zorana Zaeva, tako i u drugim prilikama. Crna Gora želi, naglašeno je u diskusiji, da bude među prvim članicama NATO-a koje će ratifikovati Protokol.

Premijer Duško Marković je, zaključujući ovu tačku dnevnog reda, trenutak ocijenio značajnim rekavši da Crna Gora uz zadovoljstvo iskazuje želju da prijateljska zemlja proces učlanjenja okonča što prije i postane 30. članica NATO-a.

"Crna Gora potvrđuje ovim činom dosadašnju podršku Makedoniji koja će biti dodatni faktor stabilnosti regiona i njegove evroatlantske persektive" – zaključio je predsjednik Vlade.

Vlada je donijela Odluku o obračunskoj vrijednosti za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2019. godinu. Nakon razgovora sa predstavnicima reprezentativnih sindikata Crne Gore, utvrđena je obračunska vrijednost kojeficijenta, kao i prethodnih godina, u iznosu od 90 eura.

U skladu sa organizacionim promjenama u državnoj upravi, donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za koordinaciju i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti u Crnoj Gori.

Vlada je usvojila Informaciju o potvrdi obezbjeđenja podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020. Tim povodom, Vlada je donijela zaključke koji se tiču obezbjeđenja sredstava za nacionalno kofinansiranje projekata u okviru ovog Programa. Kroz sprovođenje IPARD programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 51.816.473 eura bespovratnih sredstava, od čega sredstva EU čine 39.000.000 eura, a nacionalno kofinansiranje iznosi 12.816.473 eura. Dodjela bespovratne podrške krajnjim korisnicima isplaćivaće se shodno definisanim kriterijumima i biće u okviru od 50 do 70 odsto, u zavisnosti od vrste investicije i geografskog položaja poljoprivrednog gazdinstva i lokacije investicije. Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje fondova EU.

Vlada je donijela Odluku o raspodjeli dobiti i povećanju osnovnog kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije" – Podgorica i Odluku o izmjeni odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski operator tržišta električne energije". Ovim dokumentima je utvrđeno da se ukupna dobit ovog Duštva - 561.749,35 eura rasporedi na ime rezervi (101.410,48 eura), dok ostatak dobiti (460.338,87 eura) predstavlja povećanje osnovnog kapitala Društva.

Usvojen je i Plan rada i Finansijski plan "Monte puta" d.o.o. Podgorica za 2019. godinu i Izvještaj o realizaciji Plana rada i Finansijskog plana "Monte puta" d.o.o. Podgorica za 2018.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju trećeg kvartala 2018. godine, i donijela Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije. Tim povodom, Vlada je zadužila određene korisnike budžeta da koordiniraju aktivnosti u cilju realizacije preporuka i Ministarstvu finansija dostavljaju kvartalne izvještaje za sve jedinice nad kojima vrše nadzor.

Usvojena je Informacija o aktivnostima Komisije za nestala lica u 2018. godini koja sadrži pregled svih aktivnosti pojedinačno u prethodnoj godini. Komisija potražuje 57 crnogorskih državljanina i lica čiji su tražitelji, u vrijeme kad su prijavili njihov nestanak, imali prebivalište u Crnoj Gori, od čega se na teritoriji Kosova potražuju 44 lica, na teritoriji Bosne i Hercegovine 10 lica i na teritoriji Republike Hrvatske tri lica. Komisija je u saradnji sa komisijima i drugim asocijacijama zemalja iz regiona, koje se bave ovom problematikom, u proteklom periodu riješila i izvršila primopredaju posmrtnih ostataka 27 lica nestalih u oružanim sukobima na području bivše Jugoslavije. Naglašeno je da Komisija sarađuje sa nadležnim ministarstvima, stručnjacima i forenzičarima, te relevantnim međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i sa porodicama nestalih, u cilju obezbjeđivanja sveobuhvatnog, profesionalnog i sistemskog pristupa u rješavanju ovog pitanja.

Vlada je usvojila i Informaciju o zaključivanju Sporazuma o prepoznavanju obuka i sertifikaciji pomoraca za službu na plovnim objektima registrovanim u Svetom Vinsentu i Grenadinima i prihvaćen tekst Sporazuma. Potpisivanjem ovog dokumenta pomorci iz Crne Gore će moći bez problema da zasnuju radni odnos na brodovima koji plove pod zastavom Sv. Vinsenta i Grenadina.

Usvojena je Informacija o potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje Plana preventivnih mjera za suzbijanje bolesti kvrgave kože i bolesti plavog jezika i drugih naročito opasnih zaraznih bolesti u 2019. godini. Tim povodom, Vlada je donijela zaključak da se iz budžetskih sredstava opredijeljenih za ovu namjenu za sprovođenje Plana u 2019. godini obezbijedi iznos od 726.788,45 eura. Konstatovano je da zahvaljujući mjeri preventivne vakcinacije cijele populacije prijemčivih životinja 2017. i 2018. godine u Crnoj Gori nije bilo pojava tih opasnih zaraznih bolesti i zaključeno da je neophodno nastaviti sa ovim mjerama i u 2019. godini, na bazi jasne ekonomske računice da su preventivne mjere jeftinije od potencijalnih mjera pri suzbijanju bolesti.

Vlada je usvojila Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem. Imajući u vidu da je od ukupno 275.000,00 eura izdvojenih za ovu namjenu na kraju prošle godine, kao posljedica uštede nakon sprovedenih javnih nabavki, preostalo 61.844,42 eura, zaključeno je da se ova sredstva upotrijebe za nastavak sprovođenja mjera u ovoj godini.

Usvojen je Izvještaj o radu Savjeta za zaštitu životinja za 2018. godinu. Prilikom predstavljanja Izvještaja istaknuto je da je od osnivanja Savjet pokrenuo niz značajnih inicijativa. Između ostalog, otpočeto je sa aktivnostima vezanim za zaštitu dobrobiti pasa i odgovorno vlasništvo njihovih držalaca, kao i pitanje kontrole populacije napuštenih pasa, odnosno pasa lutalica. Zaključeno je da će uspostavljanje centralne evidencije pasa, koja je obezbjeđena kroz podršku Svjetske Banke, kao i predviđena sredstva u budžetu za sprovođenje mjera identifikacije i registracije pasa osigurati osnov za sprovođenje zakonskih propisa i kaznene politike u ovoj oblasti i afirmaciju odgovornog vlasništva.


IZVOR: Vebsajt Vlada, 14.02.2019.


Naslov: Redakcija