Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO NAUKE: Budžet za nauku u 2016. godini oko sedam miliona eura


Naučnoistraživačka djelatnost u Crnoj Gori u 2016. finansiraće se iz budžeta Ministarstva nauke sa 2.740.716 eura, kao i ostalih izvora (Kapitalni budžet Crne Gore, Svjetska banka), sa 4.205.000 eura, odnosno u ukupnom iznosu od 6.945.716 eura, navodi se u saopštenju resornog Ministarstva.

Kako se objašnjava, budžet za 2016. godinu namijenjen nauci i istraživanju u Crnoj Gori predstavlja uvećanje u odnosu na 2015. godinu za 624.892 eura dok ukoliko uporedimo sa 2011. godinom kada je budžet ovog resora iznosio 1,7 miliona, riječ je o uvećanju od 305,88 odsto.

Iz sredstava odobrenih Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu Ministarstvo nauke realizovaće finansiranje naučnoistraživačke djelatnosti po preuzetim obavezama i prioritetnim programima, sa stavke Konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu od 1.009.800 eura kao i kontribuciju Crne Gore za učešće u Okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije "Horizont 2020", u iznosu od 1.149.820 eura, što ukupno iznosi 2.159.620 eura, stoji u saopštenju.

Pored sredstava odobrenih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2015. godinu ("Sl. list CG", br. 59/2014 i 47/2015), Ministarstvo će u 2015. godini realizovati sredstva obezbijeđena kreditom Svjetske banke, za realizaciju projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost Crne Gore - INVO", u ukupnom iznosu od 3.400.000 eura.

To predviđa realizaciju projekta "Centar izvrsnosti u bionformatici - BIO-ICT″, na Univerzitetu Crne Gore - Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, u iznosu od 1.700.000 eura, realizaciju 8 krupnih istraživačkih grantova, u iznosu od 1.200.000 eura, stipendije na doktorskim i postdoktorskim studijama, u iznosu od 370.000 eura, organizaciju konferencije za naučnu dijasporu, u iznosu od 70.000 eura i izradu glavnog projekta za NTP Podgorica, u iznosu od 60.000 eura, piše u saopštenju.

Takođe, u okviru Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu - u Kapitalnom budžetu, odobrena su sredstva za 2016. godinu za rekonstrukciju i adaptaciju ranijeg Doma Vojske Crne Gore za potrebe smještaja Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" u Nikšiću, u iznosu od 805.000 eura.

Pored toga, Investiciono razvojni fond finansiraće "Tehnopolis" u iznosu od 500.000 eura, dok su Predlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, u okviru Ministarstva nauke za finansiranje rada Tehnopolisa odobrena sredstva u iznosu od 67.186 eura. Ukupno finansiranje projekta "Tehnopolis" iz Kapitalnog budžeta i preko budžeta Ministarstva nauke u 2016. godini iznosi 872.186 eura dok će dio sredstava za opremanje "Tehnopolis"-a obezbijediti po osnovu aplikacija u međunarodnim fondovima, zaključuje se u saopštenju Ministarstva nauke.

Izvor: Vebsajt CdM, 16.11.2015.