Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

17.06.2019.


Vlada Crne Gore je na održanoj 125. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Predlog zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda s Izvještajem sa javne rasprave. Novim zakonom se, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, propisuju mjere za smanjenje i ograničavanje upotrebe duvanskih i sličnih proizvoda.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje kojim se predlaže smanjenje stope doprinosa za zdravsteno osiguranje na teret poslodavca sa 4,3 na 2,3 odsto. Predlog je, uz povećanje minimalne zarade, dio cjelovitog rješenja koje je kreirano sa ciljem da se unaprijedi standard zaposlenih, a da se istovremeno ne uspori rast zaposlenosti i konkurentnosti privrede. U diskusiji je naglašeno da će se ovim rješenjem postići neutralan efekat na budžet u srednjem roku i obezbijediti ostvarenje prihoda projektovanih u procesu fiskalne konoslidacije.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Konvencije o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti pomorske plovidbe, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2005. godine o izmjenama i dopunama Protokola o suzbijanju nezakonitih radnji uperenih protiv bezbjednosti nepokretnih platformi koje se nalaze u epikontinentalnom pojasu. Predloženim zakonima se, u skladu sa međunarodnim standardima, dodatno unapređuje nacionalni pravni okvir za sprečavanja svih oblika terorističkih akata uperenih protiv brodova, čime se smanjuje rizik po putnike, posadu i lučko osoblje na brodovima i u lučkim područjima. Konstatovano je da Crna Gora i na ovaj način doprinosi globalnim naporima u borbi protiv svih oblika terorizma.

Donijeta je Revizija Mape puta za istraživačku infrastrukturu Crne Gore (2019-2020). Cilj dokumenta je pružanje detaljnog pregleda istraživačke infrastrukture u Crnoj Gori, definisanje prioriteta i izvora finansiranja u ovoj oblasti, prepoznavanje potencijala za regionalnu i krupnu evropsku istraživačku infrastrukturu, kao i utvrđivanje prioritetnih aktivnosti za naredni period.

U skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju ("Sl. list RCG", br. 21/2004, 49/2007 i 60/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 30/2017 i 70/2017), Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2019. godinu. Isplata obeštećenja obračunava se prema vrijednosti od 3 odsto od preostalog neisplaćenog iznosa, utvrđenog konačnim rješenjima komisija. Propisano je da isplata započinje 15. jula 2019. godine, a Budžetom je za tu namjenu opredijeljeno ukupno 2,5 miliona eura.

U cilju diverzifikacije turističkog proizvoda i razvoja novih vidova ponude, Vlada je donijela Uredbu o minimalno-tehničkim uslovima i načinu pružanja pojedinih turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti. Uredbom se propisuju uslovi za unapređenje pružanja pojedinih turističkih usluga i to: ronjenja, skakanja padobranom (tandem-padobranom i tandem-paraglejderom), prolaza kanjonom (canyoning), usluga jedrenja na dasci (kitesurfing), skakanja elastičnim konopom (bungee jumping), vožnje na sajli (zip line) i vožnje žičarom. U raspravi je posebno istaknuto da će primjena Uredbe doprinijeti razvoju kvalitetnog turističkog proizvoda i u sjevernom dijelu Crne Gore, čime se realizuju ciljevi definisani u strateškim dokumentima kojima se teži uspostavljanju uravnoteženijem regionalnom razvoju Države.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2019. godinu kojim su predviđena ulaganja ukupne vrijednosti 807.374.218 eura. Akcioni plan organizovan je oko tri ključna prioriteta razvoja na nacionalnom nivou – postizanje pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, koji su obrađeni kroz sektorski pristup, odnosno kroz dalje unapređenje prioritetnih oblasti razvoja Crne Gore. Za svaku prioritetnu oblast, na nivou sva tri regiona, definisane su mjere koje sadrže konkretne aktivnosti, programe i projekte potrebne za ostvarivanje Strategije u datoj oblasti. Dokument integriše inpute dobijene od strane 18 jedinica lokalne samouprave, 10 ministarstava, 3 uprave, Zavoda za zapošljavanje i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore.

Usvojena je Informacija o potrebi uspostavljanja informacionog sistema za elektronsko upravljanje projektima koji se finansiranju iz fondova EU. Tim povodom, naglašeno je da je Crna Gora od 2007. godine uspješno isplanirala utrošak preko 700 miliona eura bespovratne podrške Evropske unije i ostvarila značajan uspjeh u njenom korišćenju. Ujedno, to je i efikasna priprema za korišćenje višestruko izdašnijih evropskih strukturnih i investicionih fondova koji će Crnoj Gori biti dostupni nakon sticanja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Jedno od završnih mjerila za pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata – predviđa izradu detaljnog plana za uspostavljanje sistema za monitoring i evaluaciju, uključujući uspostavljanje odgovarajućeg informacionog sistema, koji ima za cilj elektronsku koordinaciju ugovaranja, implementacije, monitoringa i izvještavanja, kako u tehničkom, tako i u finansijskom smislu. Imajući u vidu trenutni obim podrške EU i projekcije za naredni period, ocijenjeno je cjelishodnim uspostavljanje informacionog sistema za elektronsko upravljanje projektima koji se finansiraju iz fondova EU već u ovoj fazi procesa pristupanja, te su donijeti i konkretni zaključci u tom pravcu.

Vlada se upoznala sa Informacijom o statusu realizacije projekta izgradnje i rekonstrukcije dionice puta Lubnice – Jezerine koja sadrži podatke o promjeni cijena pojedinih materijala.

Usvojena je Informacija o preduzetim i planiranim aktivnostima na implementaciji Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u dijelu prihvata i smještaja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo da nastavi realizaciju aktivnosti, kako bi bio riješen problem nedostatka smještajnih kapaciteta za strance koji traže međunarodnu zaštitu; Ministarstvo finansija da iz sredstava budžetske rezerve izdvoji sredstva za kupovinu zemljišne parcele površine 5.443m², shodno ponudi vlasnika, u iznosu od 136.075 eura, kako bi se proširio plac Centra za prihvat i stvorili uslovi za povećanje smještajnih kapaciteta; a Uprava policije zadužena je da preduzme aktivnosti na jačanju bezbjednosnih uslova u objektima namijenjenim za prihvat i za alternativni smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu tako što će povećati broj policijskih službenika koji vrše poslove zaštite lica i imovine 24 časa i podići nivo bezbjednosti u naselju Konik, gdje se nalazi alternativni smještaj, u kojem boravi preko 200 lica dnevno. Ministarstvo zdravlja je zaduženo da pojača aktivnosti na prevenciji, imunizaciji i promociji zdravlja kod populacije stranaca koji traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori, a Ministarstvo održivog razvoja i turizma da ubrza aktivnosti na izradi izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i da postojeće objekte u okviru karaule "Božaj" izmjesti iz zone koridora magistralnog puta, kroz suženje zaštitnog pojasa postojećeg Magistralog puta Podgorica – Božaj.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Plana realizacije Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018–2021. godina, za 2018. godinu i Informaciju o realizaciji programa školskih sportskih takmičenja u osnovnim školama za 2018/2019. godinu. U dokumentima su pobrojane brojne realizovane aktivnosti u skladu sa prioritetnim ciljevima Strategije razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018-2021. godina i na osnovu Sporazuma Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvjete kojim je nakon dužeg perioda ponovo uspostavljen sistem školskih sportskih takmičenja. "U okviru predmetnog takmičenja odigrano je preko 200 utakmica čime je obuhvaćeno oko 2000 djece i preko 150 nastavnika fizičkog vaspitanja. Navedene činjenice jasno pokazuju da je to bilo najbrojnije školsko sportsko takmičenje koje je do sada organizovano u Crnoj Gori, a isto je ujedno bilo lijep povod za upoznavanje i druženje djece i nastavnika iz crnogorskih osnovnih škola" – navedeno je u Informaciji.

Vlada je utvrdila tekst Ugovora o pružanju usluga Agenata za ocjenu međunarodne podobnosti radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore sa kompanijama "S – RM Intelligence and Risk Consulting" LTD UK i "Exiger Canada" INC Kanada koje su ispunile uslove definisane javnim pozivom.

Vlada je donijela Odluku o raspodjeli dobiti "Monte put" d.o.o. Podgorica za 2018. godinu. Kompanija "Monte put" je zadužena da od neto dobiti društva za 2018. godinu u iznosu od 1.386.773,57 eura, 70 odsto vrijednosti, što iznosi 970.741,50 eura raspodijeli na sljedeći način: Rezervisana sredstva za finansiranje realizacije projekta trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare i pratećih objekata 520.741,50 eura, Košarkaški klub "Budućnost" Podgorica 400.000 eura, Crnogorski olimpijski komitet 50.000 eura. Ostatak od 30 odsto iznosa ostvarene neto dobiti "Monte puta" d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, odnosno sredstva u iznosu od 416.032,07 eura raspodjeljuju se na sljedeći način: 25 odsto, odnosno 346.693,40 eura - pokriće tekućeg poslovanja "Monte put" d.o.o. Podgorica, u skladu sa usvojenim Finansijskim planom za 2019. godinu, i 5 odsto, odnosno 69.338,67 eura – podrška sportskim, obrazovnim, kulturnim i humanitarnim organizacijama i drugim potrebama, u skladu sa zahtjevima i shodno prioritetima.

U okviru verifikacije Zapisnika sa 124. sjednice, Vlada je odlučila da se Izvještaj o javnim nabavkama za 2018. godinu vrati na doradu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 13.06.2019.


Naslov: Redakcija