Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

POGLAVLJE 13: Nacionalno udruženje profesionalnih morskih ribara zastupaće interese ribara u procesu evropskih integracija


 

Savjetnik za ribarstvo u Ministarstvu poljoprivrede, Deniz Frljučkić, rekao je da su ribari napravili prvi korak u pravcu organizovanijeg djelovanja, ali i da im predstoji ozbiljan rad na uspostavljanju funkcionalnog udruženja, koje će zastupati njihove interese u procesu evropskih integracija.

On je, na sastanku sa predstavnicima ribara u Ministarstvu poljoprivrede, podsjetio da je taj Vladin resor u prethodne tri godine aktivno radio na kreiranju mjera podrške sektoru ribarstva kroz Agrobudžet, kao i na ispunjavanju obaveza vezanih za pregovaračko Poglavlje 13 - Ribarstvo, u cilju modernizacije zastarjele ribarske flote, povećanja konkuretnosti i opstanka crnogorskih ribara.

"Nacionalno udruženje će odmah imati priliku da pokaže snagu, s obzirom na to da je u toku priprema mjera podrške koje će biti dio Agrobudžeta za narednu godinu i novog Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi ("Sl. list CG", br. 56/2009, 40/2011 - dr. zakon i 47/2015)", rekao je Frljučkić.

Ribari su na sastanku obaviješteni da je 11. juna 2016. godine na snagu Pravilnik o načinu i uslovima izdavanja potvrde o ulovu i listi riba i drugih morskih organizama ("Sl. list CG", br. 35/2016), na osnovu kojeg je otklonjena barijera za izvoz svježe morske ribe iz Crne Gore.

Frljučkić je rekao da se od Nacionalnog udruženja očekuje da u što kraćem roku pripremi planove rada i da Ministarstvu dostavi konkretne predloge koji imaju za cilj unaprijeđenje sektora morskog ribarstva.

Predstavnici ribarskih udruženja Južni Jadran i Sidro iz Bara, Škver iz Herceg Novog i Udruženje ribara Ulcinj, saopštili su da Nacionalno udruženje obuhvata više od 80 odsto ukupnog broja registrovanih ribara u Crnoj Gori, kao i da su svi članovi prihvatili njegov Statut.

Oni su poručili da su spremni da ispoštuju i raniju sugestiju Ministarstva da na čelo novoosnovane organizacije ne imenuju ribara, već stručnu osobu koja posjeduje menadžerske sposobnosti, administrativne vještine i razumijevanje za strateški pravac razvoja sektora.

Ministarstvo poljoprivrede će, kako je saopšteno, pružiti podršku radu Nacionalnog udruženja i u saradnji sa ribarima nastaviće da rješava izazove na putu razvoja sektora morskog ribarstva.

"Najveći doprinos za uspjeh na tom putu, svakako, može dati upravo jako i organizovano Nacionalno udruženje", naveli su iz Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 15.06.2016.