Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVLJIVANJE NA IPARD LIKE 2.2 JAVNI POZIV DO 30. APRILA 2017. GODINE

17.03.2017.


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, tokom prethodna dva mjeseca, ostvarilo je intenzivnu komunikaciju sa potencijalnim korisnicima programa IPARD like 2.2, u cilju prezentacije novih mogućnosti i podrške u pripremi aplikacija za raspoloživa bespovratna sredstva EU, u iznosu od blizu tri miliona eura, namijenjenih jačanju prerade kroz ovaj javni poziv.

Kao rezultat takve intenzivne i otvorene komunikacije, u susret potrebama poljoprivrednih proizvođača i kvalitetu realizacije ovog programa podrške, Ministarstvo je donijelo odluku da produži rok za podnošenje aplikacija do 30. aprila 2017. godine.

Imajući u vidu zahtjevnost procedura koje podrazumijevaju izrade projekata, biznis i drugih planova, dobijanja rješenja, urbanističko-tehničkih uslova i drugih neophodnih dokumenata, Ministarstvo je donijelo odluku o produženju roka za podnošenje aplikacija, kako bi obezbijedilo svim zainteresovanim proizvođačima dodatno vrijeme za kvalitetnu pripremu neophodne dokumentacije.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je odlučno da intenzivira aktivnosti kojima bi se svim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima pružila stručna podrška u procesu pripreme aplikacija.

U tom cilju Ministarstvo i ovom prilikom poziva sve potencijalne korisnike ovoga i drugih programa podrške da koriste kapacitete stručnih i savjetodavnih službi Ministarstva u cilju podrške pripremi dokumentacije, kao i da ukazuju na prisustvo eventualnih barijera, kako bi Ministarstvo preduzelo korake u cilju njihovog prevazilaženja.

Podsjećamo, kroz IPARD like 2.2 poziv, subjekti u poslovanju sa hranom, mogu da investiraju minimalno 15.000 eura, a maksimalno 250.000 eura. Oni koji ispune uslove poziva i ugovore investiciju dobiće povrat sredstava u iznosu od 50 odsto investicije, ne računajući PDV.

Šansu da unaprijede svoje poslovanje kroz ovaj poziv imaju pravna lica i preduzetnici iz sektora vezanog za mlijeko, ribarstvo i akvakulturu. Iz sektora hrane biljnog porijekla i gljiva korisnici mogu biti oni koji se bave preradom i pakovanjem primarnih poljoprivrednih proizvoda: voća, povrća, gljiva, aromatičnog i ljekovitog bilja, maslinovog ulja i drugih proizvoda od maslina i vina. Podržavaju se i klanice, a u tom dijelu korisnici mogu biti fizička lica ili privredna društva, koji se bave uzgojem goveda, ovaca, koza, svinja, tovnih piladi i ćurića.

Ministarstvo poziva sve subjekte u poslovanju sa hranom da se obrate za savjete i pomoć u pripremi aplikacija i neophodnih dokumenata, kao i na ukazivanje na eventualne barijere na koje nailaze u procesu pripreme dokumentacije za aplikacije.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 16.03.2017.