Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O VISINI NAGRADE ZA RAD I NAKNADE TROŠKOVA MEDIJATORA I EVALUATORA SPORA: Visina nagrade utvrđuje se u procentu prosječne bruto zarade u Crnoj Gori koja je utvrđena za prvi mjesec kalendarske godine u kojoj je sproveden postupak medijacije i rane neutralne ocjene spora

16.09.2020.


Donijeta je Uredba o visini nagrade za rad i naknade troškova medijatora i evaluatora spora. Uredbom je propisano da se visina nagrade utvrđuje u procentu prosječne bruto zarade u Crnoj Gori koja je utvrđena za prvi mjesec kalendarske godine u kojoj je sproveden postupak medijacije i rane neutralne ocjene spora.

Donošenje uredbe će pozitivno uticati na kvalitet postupka medijacije i rane neutralne ocjene spora i na postignute rezultate, jer će adekvatnim propisivanjem nagrade za rad i naknade troškova medijatori i evaluatori spora biti motivisani za aktivno učešće u tim postupcima sa ciljem postizanja poravnanja.

Sa druge strane, veći broj zaključenih poravnanja u postupku medijacije i rane neutralne ocjene spora nesumnjivo će se pozitivno odraziti na smanjenje broja predmeta u sudovima i očuvanje dobrih odnosa između stranaka.


IZVOR: Vebsajt Vlade CG, 11.09.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija