Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINSKI ODBOR ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I BUDŽET PODRŽAO IZMJENE ZAKONA O BORAVIŠNOJ TAKSI: Pojednostavljuje se naplata i smanjuje siva ekonomija


Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet predložiće parlamentu da usvoji Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o boravišnoj taksi, kojim se, kako je saopšteno, pojednostavljuje njena naplata i smanjuje siva ekonomija.

Pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma, Olivera Brajović, saopštila je da se predloženim izmjenama i dopunama predviđa uvođenje paušalnog obračuna i plaćanja boravišne takse, koje za plovne objekte nautičkog turizma utvrđuje Vlada, a za usluge u domaćinstvima, seoskim domaćinstvima i kampovima - opštine.

"Postojećim zakonskim rješenjem je pojam boravišne takse kao paušalnog iznosa stvarao dileme kod pojedinih opština, jer je ona naplaćivana na dva načina – na osnovu evidencije broja noćenja i na osnovu procijenjene popunjenosti kapaciteta objekta na godišnjem nivou", navela je Brajović na sjednici Odbora.

Ona je dodala da su novinama u vidu predloženih izmjena i dopuna te nedoumice i dileme odstranjene, čime su stvoreni uslovi za pojednostavljenje naplate boravišne takse, ali i smanjenje sive ekonomije.

Brajović je navela da je i način obračuna boravišne takse na objektima nautičkog turizma stvarao određene nedoumice, ali su predloženim izmjenama i dopunama one otklonjene.

"Pripremljen je i nacrt uredbe kojom se propisuju uslovi i način utvrđivanja obračuna evidencije naplate boravišne takse na plovnim objektima", rekla je Brajović.

Ona je saopštila da se Prijedlogom izmjena i dopuna povećava gornji iznos boravišne takse sa 80 centi na jedan eura, čime se Crna Gora djelimično približila zemljama regiona.

Novine se, prema riječima Brajović, odnose i na bolju evidenciju davaoca usluga smještaja u plovnim objektima nautičkog turizma, kao i turističkog prometa u svim vrstama objekata za pružanje usluga smještaja. Novine predviđene predloženim izmjenama i dopunama odnose se i na usklađivanje sa zakonima o lokalnim samoupravama i o prekršajima, kao i na kompatibilnost sa zakonima o strancima, o registrima prebivališta i boravišta i o jahtama.

"Zakon o boravišnoj taksi nije bio usklađen sa Zakonom o prekršajima ("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011 i 32/2014), pa se nije mogla sprovoditi kaznena politika. Predloženim izmjenama i dopunama to će biti omogućeno", precizirala je Brajović. 

Izvor: Vebsajt CDM, 15.06.2015.