Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANA JAVNA DEBATA O POGLAVLJU 9 - FINANSIJSKE USLUGE


U Podgorici je 14. marta 2016. godine, u organizaciji Kancelarije glavnog pregovarača, Delegacije EU u Crnoj Gori, Britanske ambasada Podgorica i Britanskog savjeta u Crnoj Gori, održana javna debata o pregovaračkom Poglavlju 9 - Finansijske usluge.

Na skupu su govorili: državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, britanski ambasador u Podgorici Ijan Robert Viting, šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Andre Lis, viceguverner Centralne banke Crne Gore i član Pregovaračke grupe zadužen za 9. poglavlje Nikola Fabris, savjetnica viceguvernera za finansijsku stabilnost i platni promet u Centralnoj banci Crne Gore i šefica Radne grupe za 9. poglavlje Ana Vlahović i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Ambasador Pejović je, predstavljajući sadržaj Poglavlja, istakao značaj finansijskih usluga za dobro funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije kao jednog od temelja evropske integracije. Naglasio je da ovo poglavlje obuhvata propise u oblasti bankarstva, osiguranja i reosiguranja, penzionih fondova i tržišta kapitala, te infrastrukturu finansijskih tržišta, kao i njihovu efikasnu primjenu i sprovođenje od strane nadležnih supervizorskih institucija.

"Radi se o veoma izazovnoj oblasti sa aspekta usklađivanja sa pravnom tekovinom EU, o čemu govori i činjenica da je za postizanje pune usklađenosti sa evropskim zakondavstvom planirano donošenje 12 zakona do kraja 2018. godine", istakao je glavni pregovarač.

On je naglasio da će se preuzimanje evropskih propisa i prakse u ovoj oblasti doprinijeti unapređenju ponude usluga u bankarskom sektoru i u oblasti osiguranja, i većem stepenu zaštite korisnika finansijskih usluga kroz smanjenje mogućnosti rizičnih ulaganja. Istakao je da će primjenom pravila "jedinstvenog pasoša" domaće finansijske institucije i preduzetnici dobiti mogućnost poslovanja u svim državama članicama EU. Takođe, nakon stupanja u članstvo EU, crnogorske nadzorne institucije će direktno učestvovati u pripremi propisa koji uređuju jedinstveno finansijsko tržište EU.

Britanski ambasador u Podgorici Ijan Robert Viting je istakao da sloboda finansijskih usluga neposredno doprinosi finansijskoj stabilnosti država članica, a to direktno utiče na život svakog građanina i porodice. "Što se same Crne Gore tiče, uklapanje u ovaj sistem će doprinijeti prosperitetu vaše zemlje iz više aspekata. Osim bolje finansijske stabilnosti, tu je povećanje konkurencije i ponude, a ne treba zaboraviti ni činjenicu da ćete direktno učestvovati u procesu odlučivanja o stvarima koje se tiču vašeg tržišta i ekonomskih interesa", istakao je ambasador Viting.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori Andre Lis je istakao da su u Crnoj Gori, kao regulatori u ovom sektoru, već dobro razvijene i profesionalne institucije. Naglasio je da se ovaj sektor brzo mijenja i da se vremenom razvijaju novi finansijski instrumenti. S tim u vezi je istakao da promjene u propisima i usaglašavanje sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti predstavljaju pokretnu metu.

On je naglasio da nadzorna tijela EU promovišu transparentnost, jednostavnost i pravičnost u na tržištu u pogledu finansijskih proizvoda i usluga. Naveo je da ta tijela mogu da izdaju upozorenja ukoliko smatraju da je finansijska aktivnost prijetnja stabilnosti.

Viceguverner Centralne banke Crne Gore i član Pregovaračke grupe za Poglavlje 9, Nikola Fabris je istakao da je finansijski sistem srž svake privrede i preduslov ekonomskog razvoja zemlje. On se osvrnuo na ispunjavanje pet završnih mjerila i u tom kontekstu informisao o budućim obavezama koje je potrebno ispuniti u cilju potpunog usklađivanja sa EU zakonodavstvom.

Pet završnih kriterijuma da bi se poglavlje zatvorilo odnose se na postizanje nivoa usklađenosti crnogorskog zakonodavstva kada je u pitanju tekovina EU u oblastima banaka, osiguranja, profesionalnih peznija, infrastrukture finansijskih tržišta i investicijskih usluga.

Savjetnica viceguvernera za finansijsku stabilnost i platni promet u Centralnoj banci Crne Gore i šefica Radne grupe za Poglavlje 9, Ana Vlahović, je tekuće i planirane aktivnosti u oblasti bankartstva i finansijskih konglometara, osiguranja i profesionalnih penzija i tržišta hartija od vrijednosti i investicijskih usluga. Posebno je podvukla značaj donošenja zakona o bankama i zakona o tržištu kapitala.

Članstvo u Bankarskoj uniji će doprinijeti stabilnosti bankarskog sistema u Crnoj Gori, istakla je Vlahović.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo vanjskih poslova, 14.03.2016.