Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ČESTE IZMJENE ZAKONSKIH PROPISA NA DRŽAVNOM I LOKALNOM NIVOU ILI PORESKIH USLOVA ODRAŽAVAJU SE NA ATRAKTIVNOST POSLOVNOG AMBIJENTA CRNE GORE

16.02.2017.


Česte izmjene zakonskih propisa na državnom i lokalnom nivou ili poreskih uslova u smislu povećanja, čine poslovni ambijent Crne Gore neatraktivnim i takve situacije treba izbjeći, smatra Budimir Raičković, predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore.

On je ukazao da poslovni ambijent ni izdaleka ne zadovoljava potrebe privrede, ali i da država treba da krene u proces reindustrijalizacije i podrži kompanije i projekte usmjerene na proizvodnju, podmirivanje domaćih potreba i izvoz.

Govoreći o tome šta vidi kao najveće prednosti, a šta kao najveće nedostatke biznis ambijenta u Crnoj Gori, Raičković je ukazao da generalno gledano postoje kvalitetni pomaci kada je u pitanju poslovni ambijent u Crnoj Gori, ali da "pri tome to ni izdaleka nije ono što su potrebe privrede".

"Niz istraživanja i analiza poslovnog ambijenta u Crnoj Gori u kojima osvrt daju značajne međunarodne institucije, od Svjetske banke pa na dalje, kao i kvalitetni osvrti na poslovni ambijent udruženja crnogorskih privrednika ukazuju na finansijska ograničenja u pokretanju i vođenju biznisa, komplikovane i nejasne procedure, neusklađenost zakonske regulative, potrebu efikasnije administracije, potrebu smanjenja taksi i ostalih poreskih opterećenja, sivu ekonomiju, neadekvatnu ponudu radne snage", ukazao je Raičković.

Dobro je, kako dodaje, da Vlada i lokalne uprave konstatno vode stručnu diskusiju sa relevantnim poslovnim instuticija ma, koje rade na unapređenju regulatornog okvira kojima se definišu uslovi poslovanja u Crnoj Gori.

"U AMM-u podržavamo pomake na tom planu, ali mislimo da postoji prostor i potreba da se zahtjevi i sugestije predstavnika poslovne zajednice još više uvaže i brže na njih reaguje. Crna Gora ima određene potencijale, ali treba biti realan i reći da uz broj stanovnika i teritoriju, trenutna infrastrukturna ograničenja sigurno ni jesu presudan faktor pri donošenju odluka kod ozbiljnih investitora, pri čemu ih ne treba dijeliti na domaće i strane. Česte izmjene zakonskih propisa na državnom i lokalnom nivou ili poreskih uslova u smislu povećanja, čine poslovni ambijent neatraktivnim i takve situacije treba izbjeći. Jednostavno da bi se moglo reći da je poslovni ambijent privlačan, mora ga krasiti stabilnost, predvidivost, jednostavan regulatorni okvir, efikasna državna i lokalna administracija, servis građanima i privredi, politička stabilnost i bezbjednost", poručio je Raičković.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 15.02.2017.


Naslov: Redakcija