Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA: Svi obveznici koji počinju da obavljaju djelatnost, koja se može paušalno oporezivati, čiji će planirani godišnji promet biti manji od 18.000 eura, kao i oni obveznici čiji je ostvareni promet u ovoj godini manji od 18.000 eura, mogu se uz njihov zahtjev, registrovati za paušalno oporezivanje. Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu do 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez


Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013 i 60/2014) i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Sl. list RCG", br. 3/2005 i "Sl. list CG", br. 80/2008, 18/2012, 12/2014 i 18/2014).

Naime, svi obveznici koji počinju da obavljaju djelatnost, koja se po navedenom članu može paušalno oporezivati, čiji će planirani godišnji promet biti manji od 18.000,00 eura, kao i oni obveznici čiji je ostvareni promet u ovoj godini manji od 18.000,00 eura, mogu se uz njihov zahtjev, registrovati za paušalno oporezivanje.

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (ZPO) do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Obrazac ZPO možete dobiti u područnim jedinicama ili se može preuzeti sa sajta Poreske uprave www.poreskauprava.gov.me

Za dodatne informacije možete pozvati call centar Poreske uprave, na broj 19707 svakog radnog dana od 8 – 16 sati.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH LICA ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013 i 60/2014)

Paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti

Član 49

(1) Obvezniku poreza na prihode od samostalne djelatnosti, čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje da obavlja djelatnosti manji od 18.000 Eura, može se, na njegov zahtjev, priznati da porez plaća u godišnjem paušalnom iznosu.

(2) Bliže kriterijume za određivanje visine poreza iz stava 1 ovog člana i poresku skalu za plaćanje poreza propisuje ministarstvo nadležno za finansije.

(3) Porez iz stava 1 ovog člana plaća se mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini 1/12 poreske obaveze utvrđene poreskom skalom iz stava 2 ovog člana.

(4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se do kraja tekuće godine za narednu godinu, a u slučaju otpočinjanja sa obavljanjem djelatnosti u toku godine zahtjev se podnosi u roku od pet dana od dana registracije za obavljanje djelatnosti.

(5) Obveznici iz stava 1 ovog člana dužni su da vode poslovne knjige o ostvarenom prometu.

(6) Ako poreski organ ocijeni da je zahtjev iz stava 1 ovog člana osnovan donijeće poresko rješenje u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(7) Izuzetno od stava 3 ovog člana poreski obveznici koji samostalnu djelatnost obavljaju sezonski, a ne duže od šest mjeseci, porez plaćaju do petog u mjesecu za tekući mjesec.

(8) Izuzetno od stava 1 ovog člana, obvezniku koji obavlja djelatnost: advokatsku, notarsku, revizorsku, računovodstvenu, zdravstvenu, konsultantsku, projektantsku, geometra, javnog izvršitelja, drugih profesionalnih i intelektualnih zanimanja, frizersku, bilijar klubova, zabavnih igara, trgovine na malo i veliko, ugostiteljstva, hotelijerstva, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama, osim trgovinske i ugostiteljske djelatnosti koja se obavlja na tezgi, u privremenom objektu, sličnom montažnom ili pokretnom objektu, ne može se priznati pravo da porez plaća u godišnjem paušalnom iznosu.

PRAVILNIK O PAUŠALNOM OPOREZIVANjU PRIHODA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ("Sl. list RCG", br. 3/2005 i "Sl. list CG", br. 80/2008, 18/2012, 12/2014 i 18/2014)

Član 7

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu do 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, a u slučaju otpočinjanja sa obavljanjem djelatnosti u toku godine zahtjev se podnosi u roku od pet dana od dana registracije za obavljanje djelatnosti.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na Obrascu "ZPO" koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Izvor: Vebsajt Poreska uprava, 14.12.2015.