Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAVNO - PRIVATNOM PARTNERSTVU: Uvodi se novi instrument u sistem javnih investicija, kojim se obezbjeđuju potrebne investicije a država rizik finansiranja prebacuje na privatnog partnera kojem se omogućava da na osnovu toga stekne zaradu

15.11.2019.


Odbor za ekonomiju dao je jednoglasno saglasnost na Predlog zakona o javno - privatnom partnerstvu, izmjene zakona o koncesijama i o vazdušnom saobraćaju.

Ministar finansija Darko Radunović ukazao je da se zakonom o javno - privatnom partnerstvu uvodi novi instrument u sistem javnih investicija, kojim se obezbjeđuju potrebne investicije a država rizik finansiranja prebacuje na privatnog partnera kojem se omogućava da na osnovu toga stekne zaradu.

On je naveo da je zakon usklađen sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Predstavnica Ministarstva ekonomije Biljana Jakić ukazala je da seZakon o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009) mijenja zbog usaglašavanja sa direktivama EU kao i zbog potrebe da obaveze koncesionara dodatno preciziraju.

Poslanik Boris Mugoša pitao je zašto su aerodromi izbačeni iz zakona kao mogućnost da se kao javno dobro daju pod koncesiju, zašto su naveli da se postupci započeti po prethodnom zakonu nastavljaju po tom zastarjelom zakonu, kao i da li je i postojeći zakon predviđao mogućnost fazne eksproprijacije a što se navodi kao novina u novom.

Jakić je odgovorila da je zauzet stav da se aerodromi valorizuju na drugačiji način, kao i da je pravna praksa da se postupak započet po jednom zakonu i završi po njemu bez obzira i ako se u međuvremenu izmjeni taj zakon. Ona je navela da postojeći zakon nije predviđao faznu eksproprijaciju ali da se ona omogućavala naručito kod eksploatacije sirovina.

Vlada je prije predlaganja ovog zakona započela postupak davanja pod koncesiju dva crnogorska aerodroma na period od 30 godina. Predlog iz EU bio je da se taj postupak započne nakon usvajanja novog zakona, ali je Vlada odbacila takvu sugestiju.

Predstavnik ministarstva saobraćaja Zoran Kostić naveo je da su izmjene Zakona o vazdušnom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 30/2012 i 30/2017) potrebne zbog usklađivanja sa standardima EU i obrazložio te novine.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Goran Kapor, 11.11.2019.


Naslov: Redakcija