Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CRNA GORA USPOSTAVLJA INDEKS RODNE RAVNOPRAVNOSTI


Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Zavod za statistiku Crne Gore zaključili su 14. septembra 2016. godine Memorandum o saradnji na realizaciji projekta u vezi sa izradom "Indeksa rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori i ostalih zajedničkih aktivnosti u oblasti antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti i manjinskih prava".

Ministar Numanović istakao je da država Crna Gora prepoznaje važnost uspostavljanja jednakih mogućnosti, te da je u našoj državi uspostavljen snažan zakonodavni i institucionalni okvir kojim se od državnog do lokalnog nivoa obezbjeđuje sprovođenje politike jednakih mogućnosti. Statistika nužno prati generalno sve razvojne politike. Politika jednakih mogućnosti uklanja tradicionalna shvatanja iz nacionalnih razvojnih okvira i ugrađuje rodnu perspektivu u sve politike, programe i institucionalne reforme, istakao je Numanović.

On je naveo da su indikatori neophodni za kreiranje i unapređivanje daljeg ambijenta za ostvarivanje politike jednakih mogućnosti, te da je prepoznata potreba razvijanja mehanizma za praćenje stepena rodne ravnopravnosti.

Evropska komisija ustanovila je Indeks rodne ravnopravnosti kao takav mehanizam.

Direktorica Zavoda za statistiku Gordana Radojević istakla je da su se dosadašnji prioriteti u razvoju zvanične statistike odnosili na ekonomska, socijalna i radna pitanja stanovništva. Sada se otvorio prostor da, u ovoj fazi evropskih integracija, počnemo razvijati statistiku rodne ravnopravnosti u potpunosti sa evropskim standardima.

 Ona je navela da će planirani Indeks rodne ravnopravnosti mjeriti rodnu ravnopravnost indeksom od 1 (potpuna neravnopravnost) do 100 (potpuna ravnopravnost), kroz šest oblasti: znanje, rad, novac, zdravlja, vrijeme i moć.

Razvoj Indeksa rodne ravnopravnosti i drugih statistika iz oblasti diskriminacije doprinijeće efikasnijem vođenju politike ljudskih prava i transparentnijim nespornim rezultatima u prethodnom periodu, poručila je Radojević.

Izvor: Izvor: Vebsajt Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, 14.09.2016.