Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 22. jula 2019. godine Deseta sjednica Prvog redovnog zasijedanja - Razmatranje predloga zakona

15.07.2019.


Deseta sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedjeljak, 22. jula, sa početkom u 11:00 sati.

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani;

 3. Predlog zakona izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;

 4. Predlog Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga;

 5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskim savjetnicima;

 6. Predlog zakona o izmjenama zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike;

 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima - dijasporom;

 8. Predlog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda;

 9. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine;

 10. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu;

 11. Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra "Kolašin 1600" i predlog Aneksa ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra "Kolašin 1600";

 12. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za praćenje realizacije Odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom "Mamula", opština Herceg Novi i Odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela " Kraljičina plaža" Budva;

 13. Predlog Etičkog kodeksa poslanika;

 14. Deseti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul - decembar 2018. godine;

 15. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu;

 16. Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2018. godinu;

 17. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu;

 18. Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu;

 19. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2018. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektroske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu;

 20. Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2018. godinu;

 21. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2018. godinu;

 22. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu;

 23. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu;

 24. Izvještaj o radu Agancije za zaštitu konkurencije za 2018. godine;

 25. Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2018. godinu;

 26. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2018. godinu;

 27. Izbori i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Skupštine, 08.07.2019.


Naslov: Redakcija