Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

LISTA KANDIDATA/KINJA KOJI/E SU PREDLOŽENI/NE ZA ČLANOVE/ICE IPA SEKTORSKOG MONITORING ODBORA ZA OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 2012-2013


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 7/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavilo je Listu kandidata/kinja koji/e su predloženi/ne za članove/ice IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013.

Za 6 kandidata/kinja za člana/icu IPA Sektorskog monitoring odbora za Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013, u skladu sa Javnim pozivom objavljenim 11. maja 2015. godine, i ponovljenim Javnim pozivom objavljenim 1. juna 2015. godine, predloženi su sljedeći kandidati:

1. Macanović Goran, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore iz Podgorice, predložen od:

- NVO Kulturni centar "Homer" iz Podgorice;

- Nevladinog udruženja "Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budva i Tivat";

- Nevladinog udruženja "Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac";

- Nevladinog udruženja "Savez slijepih Crne Gore";

- Nevladinog udruženja "Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin";

- Nevladinog udruženja "Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine";

- Nevladinog udruženja "Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj";

- Nevladinog udruženja "Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje";

- Nevladinog udruženja "Udruženje osoba sa invaliditetom Malesije".

2. Milošević Igor, direktor Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid iz Podgorice, predložen od:

- Nevladinog udruženja " Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid" iz Podgorice.

3. Vujačić Marina, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore iz Podgorice, predložena od:

- Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje;

- Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore iz Podgorice;

- Nevladinog udruženja "Opštinsko udruženje multiple skleroze Bijelo Polje";

- NVO Centar za antidiskriminaciju "EKVISTA" iz Podgorice.

4. Tomašević Slobodan, izvršni direktor NVO Centar kreativnih vještina iz Berana, predložen od:

- NVO Centar kreativnih vještina iz Berana

5. Danijela Vujošević, projekt menadžerka NVO Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz Podgorice, predložena od:

- NVO Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) - Podgorica

- NVO Građanska alijansa- Podgorica

6. Igor Goranović, koordinator za projekte Nevladinog udruženja za crnogorsku ekonomiju i politiku (MEP) iz Podgorice, predložen od:

- Nevladino udruženje za crnogorsku ekonomiju i politiku (MEP) iz Podgorice

U skladu sa članom 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u roku od pet dana od dana objavljivanja ove Liste, donijeti odluku o izboru kandidata/kinja.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 12.06.2015.