Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

DRI DALA POZITIVNO MIŠLJENJE NA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ USTAVNOG SUDA ZA 2014. GODINU


Državna revizorska institucija DRI dala je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Ustavnog suda za 2014. godinu i uslovno na reviziju pravilnosti.

Državni revizori su uradili finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za prošlu godinu i reviziju pravilnosti koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

"Cilj finansijske revizije je izražavanje mišljenja o tome da li su finansijski izvještaji u svim materijalno aspektima pripremljeni u skladu sa okvirom finansijskog izvještavanja i da li su finansijski izvještaji u svim materijalnim aspektima prezentovani na fer i objektivan način u skladu sa datim okvirom. Cilj revizije pravilnosti je izražavanje mišljenja o tome da li su finansijske i druge radnje subjekta revizije u svim materijalnim aspektima usklađene sa relevantnim Zakonom i drugim propisima koji su indentifikovani kao kriterijumi", objašnjeno je u izvještaju DRI.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Ustavnog suda u svim materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Nadležni kolegijum DRI, kojim je rukovodio član Senata, Nikola Kovačević, revizijom pravilnosti je utvrdio da je Ustavni sud finansijske transakcije i druge aktivnosti u svim materijalnim aspektima uskladio sa zakonima i drugim propisima, osim za Izvještaj poglavlje II Pravni osnov i poglavlje III Utvrđeno činjenično stanje (ostala lična primanja, izdaci za usluge i javne nabavke).

U cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka, nadležni Kolegijum Državne revizorske institucije dao je nekoliko preporuka.

Jedna od preporuka je da Ustavni sud uskladi Poslovnik sa važećim Zakonom o Ustavnom sudu ("Sl. list CG", br. 11/2015), kao i da naknade za rad u radnim tijelima (komisije i vijeća) isplaćuje u skladu sa Pravilnikom o isplati naknada članovima komisija i radnih tijela u Sudu.

Subjekt revizije, kako je preopručeno, treba da nabavku robe i usluga primjenom neposrednog sporazuma sprovodi u iznosu koji je usklađen sa članom 30 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015), a troškove prevoza i smještaja na službenom putu isplaćuje u skladu sa Uredbom o naknadi troškova državnih službenika i namještenika i Pravilnikom Suda o uslovima i načinu odobravanja službenih putovanja u zemljii i inostranstvu, obračunu troškova i isplati sredstava iz blagajne.

Revizijom je, kako se navodi, utvrđeno da je Ustavni sud prošle godine, primjenom neposrednog sporazuma, potrošio preko 32 hiljade eura za nabavku robe i usluga, što je 27,9 odsto ukupno izvršenih javnih nabavki.

Revizijom je utvrđeno da je Ustavni sud na ime troškova prevoza i smještaja angažovanom prevodiocu isplatio 2,96 hiljada eura.

To, kako je ocijenjeno, nije u skladu sa Uredbom o naknadi troškova državnih službenika i namještenika i Pravilnikom Suda o uslovima i načinu odobravanja službenih putovanja u zemljii i inostranstvu, obračunu troškova i isplati sredstava iz blagajne.

"Subjekt revizije treba da troškove prevoza i smještaja na službenom putu vrši u skladu sa Uredbom o naknadi troškova državnih službenika i namještenika i Pravilnikom Suda o uslovima i načinu odobravanja službenih putovanja u zemljii i inostranstvu, obračunu troškova i isplati sredstava iz blagajne", navodi se u preporukama.

Budžetom Crne Gore za prošlu godinu, Ustavnom sudu je opredijeljeno 717.597 eura, ali i preusmjereno 245.307 eura iz budžetske rezerve.

Kako se navodi u Izvještaju, Ustavni sud, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, ima neizmirene obaveze od preko 14 hiljada eura.

Uvodom u blagajničku dokumentaciju, kako se navodi, utvrđeno je da se najveći dio gotovinski isplaćenih troškova odnosi na troškove službenih putovanja.

U tu svrhu je, od ukupno 13.842 eura, potrošeno 12.796 eura.

Kako se navodi u Izvještaju, najveće učešće u gotovinski isplaćenim troškovima imaju putni troškovi, 89,41 odsto, a odnose se na troškove inostranih i domaćih dnevnica (6.654 EUR) i troškove smještaja na službenom putu (6.572 eura).

Izvor: Vebsajt CDM, 12.06.2015.