Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Donijeta Odluka o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenjа o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte

15.05.2017.


Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 11. maja 2017. godine kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović prihvatila je usmenu informaciju ministra saobraćaja i pomorstva o stanju radova na autoputu Bar-Boljare, dionica Smokovac – Mateševo.

Ministar Osman Nurković je izrazio zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom radova koji se intenzivno izvode duž cijele trase i na najzahtjevnijim i najkompleksnijim objektima. Do sada je izdato 12 građevinskih dozvola za 12 od ukupno 19 pod-dionica. U toku je postupak za izdavanje jedne građevinske dozvole, a očekuje se da će postupak izdavanja preostalih dozvola biti završen tokom juna. Ministar je naglasio da preostale pod-dionice u smislu izvođenja nijesu zahtjevne, traže kraće vrijeme izvođenja radova, kao i da je dinamika pojedinih vrsta radova usklađena sa ostalim pod-dionicama.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je u svojstvu Investitora do sada izdalo 65 prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača, a kojima je obuhvaćeno 86 preduzeća od čega su 73 preduzeća iz Crne Gore. Na izgradnji autoputa angažovano je 1.821 radnik od toga su 615 angažovali domaći podizvođači. Ukupna vrijednosti potpisanih ugovora sa podizvođačima je 33,21 odsto od ukupne vrijednosti Ugovora. Od toga 29,46 odsto ulazi u Ugovorom definisan obim angažovanja domaćih podizvođača za projektovanje i izvođenje radova, koji ne može da bude manji od 30 odsto prihvaćenog iznosa Ugovora. To znači da skoro 250 miliona eura ostaje u finansijskim tokovima naše države, što će povratno dati dodatni pozitivni impuls privrednim tokovima u Crnoj Gori.

U skladu sa Zakonom o sigurnosti pomorske plovidbe ("Sl. list CG", br. 62/2013, 6/2014 - ispr. i 47/2015) Vlada je donijela Odluku o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenjа o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte. Visina naknade za polaganje ispita je nepromijenjena u odnosu na prethodno rješenje, već je promijenjena samo forma dokumenta kojom se ova oblast reguliše.

Usvojen je Izvještaj Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2016. godinu. Izvještaj sadrži detaljan pregled svih predstavki fizičkih i pravnih lica i nevladinih organizacija pred ovim Sudom.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 11.05.2017.


Naslov: Redakcija