Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA: Pravo na reprogram poreskih potraživanja imaju i poreski obveznici, preduzetnici i pravna lica, koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti, a koji imaju dospjele a neizmirene poreske obaveze na koje se svakodnevno obračunava kamata shodno Zakonu o poreskoj administraciji

15.02.2017.


Poreska uprava saopštava da će javni poziv za reprogram poreskih potraživanja Ministarstvo finansija objaviti u srijedu, 15. februara 2017. godine, te da će zainteresovana lica u roku od 45 dana imati mogućnost da podnesu zahtjev za reprogram poreskih potraživanja.

Shodno članu 4 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016) pravo na reprogram poreskog potraživanja u skladu sa ovim zakonom može da ostvari poreski dužnik koji podnese zahtjev za reprogram poreskog potraživanja.

Pravo na reprogram poreskih potraživanja imaju i poreski obveznici, preduzetnici i pravna lica, koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti, a koji imaju dospjele a neizmirene poreske obaveze na koje se svakodnevno obračunava kamata shodno Zakonu o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015).

Poreska uprava posebno napominje da će obveznicima koji se prijave za reprogram poreskog duga nakon otplate glavnog duga biti otpisana cjelokupna kamata shodno čl. 6 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja.

Zahtjevi za reprogram poreskih obaveza podnose se u Centrali Poreske uprave na sljedećoj adresi: Bulevar Šarla de Gola br. 2, 81 000 Podgorica.

Formu zahtjeva za reprogram poreskih potraživanja možete naći ovdje.

Formu zahtjeva za izdavanje N3 potvrde (potvrda o stanju poreskog duga na dan objave javnog poziva) možete naći ovdje.

Instrukciju za postupanje pri apliciranju za reprogram poreskih potraživanja možete naći ovdje.


IZVOR: Vebsajt Poreska uprava, 13.02.2017.


Naslov: Redakcija