Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Propisano je da pravo na naplatu poreza zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je porez utvrđen. U istom roku zastarijeva i pravo na naplatu kamate i troškova postupka. Rok zastarjelosti prava naplate poreza prekida se bilo kojom službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa. Rok zastarjelosti ne teče za vrijeme dok traje postupak kod suda ili u slučaju kada se poreski obveznik fizičko lice nalazi izvan Crne Gore neprekidno u trajanju dužem od šest mjeseci

15.02.2017.


U Ministarstvu finansija u toku je obrada zahtjeva taksi prevoznika u vezi sa modelom reprograma poreskih obaveza, ukazali su iz tog Vladinog resora.

Iz Sektora za poreski i carinski sistem Ministarstva finansija objasnili su da ne postoji zakonski osnov da se generalno otpiše svaki poreski dug koji je stariji od pet godina, jer se taj rok prekidao, odnosno ponovo počeo da teče ako je poreski organ preduzimao neku radnju.

Predstavnici taksi udruženja saopštili su nedavno da su spremni da plate zaostale obaveze za posljednjih pet godina i traže da im se "zamrznu" obaveze starije od pet godina. Zakon o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016) predviđa reprogram duga za posljednjih deset godina, sa ranijim potraživanjima Fonda PIO.

Iz Ministarstva su ukazali da je odredbama Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015) propisano da pravo na naplatu poreza zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je porez utvrđen. U istom roku zastarijeva i pravo na naplatu kamate i troškova postupka.

"Takođe, propisano je da se rok zastarjelosti prava naplate poreza prekida bilo kojom službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa. Rok zastarjelosti ne teče za vrijeme dok traje postupak kod suda ili u slučaju kada se poreski obveznik fizičko lice nalazi izvan Crne Gore neprekidno u trajanju dužem od šest mjeseci. U slučaju da je poreski obveznik u postupku stečaja, rok zastare se produžava za šest mjeseci od dana završetka postupka", objasnili su iz Ministarstva.

Dodaju da ako se obvezniku odobri produženje roka za izmirenje duga, rok zastarjelosti prava na naplatu produžava se za taj period.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 11.02.2017.


Naslov: Redakcija