Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO: Neophodna afirmacija principa jednakosti pred zakonom, a u svakodnevnom postupanju tužilaca, ideja vodilja moraju biti načelo zakonitosti u radu i princip nepristrasnosti


Primarni zadatak Državnog tužilaštva je afirmacija principa jednakosti pred zakonom kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, a u svakodnevnom postupanju tužilaca, ideja vodilja mora biti načelo zakonitosti u radu, a potom i princip nepristrasnosti, rekao je specijalni tužilac Milivoje Katnić.

On je, u razgovoru sa predstavnicima civilnog društva, ukazao da "samo sa ovako postavljene osnove i zadatka, treba sagledavati mjesto i ulogu Državnog tužilaštva u pozitivno - pravnim propisima, odnosno odredbe o samostalnosti i sve većem stepenu nezavisnosti državnih tužilaca. Ovo su i principi koji afirmišu preporuke Evropske unije date u procesu pristupnih pregovora", naveo je Katnić.

Katnić je zaključio da će "cilj biti ostvaren kada tužioci budu potčinjeni samo Ustavu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) i zakonu, što predstavlja načelo na kome se zasniva vladavina prava i konstituiše pojam pravne države. Dodano, potrebno je stvoriti opšte društvene uslove i izabrati tužioce čija ličnost podržava iznijete principe".

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert (FES), u okviru projekta "Evropski kafe" organizovao sastanak predstavnika civilnog društva sa Milivojem Katnićem, glavnim specijalnim tužiocem Crne Gore, a po principu World Café metode, na temu: "Vladavina prava u Crnoj Gori - značaj uspostavljanja Specijalnog državnog tužilaštva i ostvareni rezultati u svjetlu pregovora o pristupanju EU". Sa predstavnicima civilnog sektora razgovarali su i Katnićevi saradnici, specijalni tužioci Veljko Rutović i Stojanka Radović.

Katnić je naveo da "vladavina prava, najkraće rečeno, znači ograničavanje državne vlasti pravom, odsustvo arbitrarne i diskrecione vlasti, jednakost svih pred zakonom, pravnu sigurnost, zaštitu građanskih (ljudskih) prava i sloboda kao vrijednosnog i sadržinskog imperativa koji se postavlja pred savremene pravne sisteme". On je podvukao da "poštovanje ljudskih prava i sloboda moraju biti mjera vladavine prava, pravne države i njenih organa.

Izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević apostrofirala je da je "država Crna Gora jaka onoliko koliko su jake njene istitucije i koliko su profesionalni i rezistentni na neprimjerene pritiske oni koji vode te institucije. Jedino u takvom sistemu, koji funkcioniše na demokratskim principima i u kojem se cijeni rad i poštovanje zakona, a ne tzv. "učinjenost" ili "partijska lojalnost" odnosno u prevodu koruptivnost, možemo očekivati mjerljive rezultate i konkretan napredak u ovoj oblasti".

Ona je navela da je u tom kontekstu "iznimno važno kako se pozicionira Glavno specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, ratnih zločina, terorizma i pranja novca koje je operativno nešto više od godinu dana i koje s pravom izaziva priličnu pozornost javnosti, praćenu različitim ocjenama učinka".

Uljarević je posebno zahvalila Katniću na otvorenosti da u neformalnoj atmosferi otvoreno razgovara sa predstavnicima civilnog društva, ocjenjujući da se radi o novom i mnogo boljem pristupu javnosti nego što je Tužilaštvo imalo ranije.

Izvor: Vebsajt RTCG, 12.09.2016.