Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O PRENOŠENJU POSLOVA I ZADATAKA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I UNUTRAŠNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU: Propisuju se poslovi i zadaci finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola koje starješina državnog organa, ministarstva i drugog organa uprave, državnog fonda, javne ustanove i organ upravljanja u drugom pravnom licu koje se finansira iz budžeta Crne Gore

14.07.2020.


Donijeta je Uredba o prenošenju poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru.

Ovom uredbom propisuju se poslovi i zadaci finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola koje starješina državnog organa, ministarstva i drugog organa uprave, državnog fonda, javne ustanove i organ upravljanja u drugom pravnom licu koje se finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno starješina organa lokalne uprave, javne ustanove i organ upravljanja u drugom pravnim licu koje se finansira iz budžeta jedinice lokalne samouprave, organ upravljanja nezavisnog regulatornog tijela, akcionarskog društava i drugog pravnog lica u kojem država ili jedinica lokalne samouprave ima većinski vlasnički udio može prenijeti na rukovodioce organizacionih jedinica ili druge zaposlene u organima, ustanovama i pravnom licu.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 10.07.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija