Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SPRJEČAVANjU KORUPCIJE: Agenciji za sprečavanje korupcije fale represivna ovlašćenja, te bolja saradnja sa tužilaštvom i sudovima

14.04.2020.


Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) mora unaprijediti ukupno funkcionisanje i efikasnost svojih mjera, a toj instituciji trenutno nedostaju represivna ovlašćenja, ukazao je predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović.

On ističe da ASK fali bolja saradnja sa tužilaštvom i sudovima koji sada procesuiranim funkcionerima ili političkim subjektima izriču minimalne ili uslovne kazne za kršenje Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US).

"Podaci pokazuju da su mjere ASK dovele do visokog stepena disciplinovanosti funkcionera u vezi informisanja javnosti o ličnim primanjima i sticanju imovine, jer je ta disciplinovanost dovela do pada od čak 42,6 odsto prekršajnih postupaka zbog nepredavanja godišnjeg izvještaja. Postotak prijave poklona je prešao 800 odsto, veći je broj prijava zviždača, što potvrđuje porast povjerenja u ASK kao instituciju koja ih štiti. Ovi i mnogo drugih pokazatelja su potvrda da je ASK na pravom putu, ali analitičan pristup zahtijeva i sagledavanje prostora za unapređenje", ukazao je Radulović.

Zato smatra da ASK može i mora bolje djelovati, ali do toga se ne može doći bez dva ključna uslova.

"Prvi je značajna izmjena zakonodavnog okvira, a drugi uslov je efikasna i efektna koordinacija sa drugim institucijama sistema, koja su jednako važna karika za postizanje rezultata. Džaba ASK propisuje kazne u hiljadama eura po Zakonu o sprečavanju korupcije, kada sudovi donose presude po Zakonu o prekršajima("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011, 32/2014, 43/2017 - odluka US i 51/2017) u stotinama eura ili ih svode na uslovne kazne. Džaba ASK donosi mjere protiv funkcionera, ukoliko njihove matične institucije ne preduzimaju ništa protiv njih. Džaba ASK pronađe dokaze koji potvrđuju korupciju, kada istog trenutka, po zakonu, mora da ih preda drugim institucijama na dalje postupanje, bez ikakve dalje mogućnosti uticaja na tok ovog procesa", navodi Radulović.

Ipak, dodaje, u javnosti se samo čuju kritike prema ASK.

"U realnosti ASK nema represivne, već samo preventivne alate za borbu protiv korupcije", navodi Radulović i ističe da su zbog toga Savjet i sama ASK insistirali na drastičnoj izmjeni i reformi zakonskog okvira.

Dodaje da borba protiv korupcije nije i ne smije biti stvar samo ASK.

"To bi trebalo da bude jasno svakom ko želi da se ova institucija dugoročno izgradi kao stabilni antikoruptivni oslonac za cijelo društvo. Skupštini smo kao Savjet i kao ASK predali 86 predloga izmjena normi u dva temeljna zakona koji regulišu naš rad. Ukoliko bude političke volje i vladajućih i opozicionih partija, ovi predlozi će pojačati antikoruptivne kapacitete ASK i cijelog niza drugih institucija", navodi Radulović.

Ističe da se saradnja sa sudstvom i tužilaštvom mora znatno unaprijediti, jer se trenutno stiče utisak da je komunikacija prilično jednosmjerna.

"Savjet ASK će insistirati da se u međusobnoj komunikaciji otklone nejasnoće i problemi i da se aktivno krene u dalji reformski proces", navodi Radulović.

Na pitanje kako Savjet gleda na konstantne prozivke da je ASK pristrasna, selektivna i da uporno izbjegava da procesuira visoke funkcionere, Radulović kaže da osnova za kritiku ima, ali da postoje rezultati koji se ne vide.

"Stvari često drugačije izgledaju iz perspektive spoljašnjeg posmatranja na određene procese, sa jedne, i sagledavanja unutrašnjeg funkcionisanja pojedinih institucija, sa druge strane. Ono čemu sam i ja lično svjedočio, kao neko ko je značajno kritikovao rad ASK prije dolaska na ovu dužnost, jeste činjenica da mnoga dostignuća rada ASK nijesu na adekvatan način prezentovana ni domaćoj ni međunarodnoj javnosti i relevantnim subjektima", ističe Radulović.

Prema njegovim riječima, posledica toga je da i niz objektivnih dostignuća ASK nijesu dovoljno ili uopšte registrovani od strane javnosti.

"Takođe, često su propusti i nerad drugih institucija ili limitirana aktivnost uzrokovana zakonskim ograničenjima pripisivani ASK. Kada se na to doda i nekoliko objektivnih ili subjektivnih grešaka u tumačenju propisa od predstavnika ASK, a koje su sagledavane kroz politički kontekst, onda dobijete ocjene koje ste pomenuli", navodi Radulović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 08.04.2020.


Naslov: Redakcija