Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja vrši upis poljoprivrednih gazdinstava u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

U Registar poljoprivrednih gazdinstava mogu se upisati poljoprivredna gazdinstva koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i posjeduju poljoprivredno zemljište i/ili životinje.

U Registar se obavezno upisuju:

• poljoprivredno gazdinstvo koje podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj ili podršku i

• proizvođači poljoprivrednih proizvoda namijenjenih tržištu.

Upis u Registar je prvi korak u ostvarivanju prava na podsticaje iz Agrobudžeta. Upis je dobrovoljan i besplatan, a može se izvršiti tokom cijele godine.

Upis i promjena podataka se vrši u onoj regionalnoj kancelariji savjetodavnih službi koja je nadležna prema mjestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, odnosno sjedištu pravnog lica.

Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva/odgovorna osoba u pravnom licu treba da preda u nadležnoj regionalnoj kancelariji popunjene obrasce i prateću dokumentaciju.

Dokumenta koja predaju fizička lica - poljoprivrednici su sledeća:

• fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva,
• fotokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva,
• potvrda o mjestu prebivališta nosioca,
• dokaz iz Uprave za nekretnine - kopija posjedovnog lista/lista nepokretnosti za sve prijavljene parcele,
• ukoliko nosilac nije vlasnik zemljišta sa obimom prava 1/1 potrebno je da donese ovjerene ugovore/saglasnosti o korišćenju zemljišta sa svim suvlasnicima,
• potvrda o otvorenom žiro računu (fotokopija bankarske kartice) i
• potvrda o broju životinja iz baze podataka Veterinarske uprave na ime nosioca gazdinstva, ukoliko gazdinstvo posjeduje životinje.

Dokumenta koja predaju pravna lica su sledeća:

• fotokopija lične karte odgovorne osobe,
• izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 6 mjeseci,
• dokaz iz Uprave za nekretnine - kopija posjedovnog lista/lista nepokretnosti za sve prijavljene parcele,
• ukoliko nosilac (pravno lice) nije vlasnik zemljišta sa obimom prava 1/1 potrebno je da donese ovjerene ugovore/saglasnosti o korišćenju parcela sa svim suvlasnicima,
• potvrda o otvorenom žiro računu,
• potvrda/izjava o broju zaposlenih radnika,
• fotokopija kartona deponovanih potpisa i
• potvrda o broju životinja iz baze podataka Veterinarske Uprave na nosioca gazdinstva (pravno lice).

Obrasci se mogu pronaći na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja http://www.mpr.gov.me/biblioteka/pravilnici?pagerIndex=2 ili u regionalnim kancelarijama.

Ukoliko su poljoprivredna gazdinstva ranije upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, prije podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava potrebno je da ažuriraju podatke u RPG.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 11.03.2016.