Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 12. oktobra 2015. godine održane śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zakonodavnog odbora - Razmotreni predlozi zakona


117. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je na 117. śednici održanoj 12. oktobra 2015. godine razmotrio i odučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu.

Takođe, Odbor je razmotrio i Predlog zakona o carinskoj službi, kojim će se izvršiti dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom EU i doprinijeti modernizaciji procedura, pojednostavljenju carinskih postupaka, edukaciji zaposlenih kao i jačanju saradnje sa domaćim institucijama i službama.

Navedenim zakonom se u značajnoj mjeri povećavaju ovlašćenja carinskih službenika i usmjerena su na prihvatanje carinske službe, kao važećeg stvaraoca sigurnosti kroz suzbijanje kriminalnih radnji i svih obilka krijumčarenja, organizovanog kriminala, pranja novca i sive ekonomije.

Imajući u vidu, da su predložena riješenja u funkciji modernizacije carinske službe, jačanja administrativnih kapaciteta, kao i tehničkih i bezbjedonosnih kapaciteta, procjenjuje se da će ova riješenja imati pozitivan efekat na naplatu carinskih dažbina, a samim tim i na povećanje budžetskih prihoda. Nakon rasprave, Odbor je odučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o carinskoj službi.

Zbog odsustva predstavnice predlagača razmatranje Predloga zakona o izmjeni Zakona o geološkim istraživanjima koji su podnijele poslanice Jelisava Kalezić i Branka Bošnjak, razmotriće se na nekoj od narednih śednica Odbora.

140. śednica Zakonodavnog Odbora

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je, na 140. śednici održanoj 12. oktobra 2015. godine, razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o energetici i Predlogu zakona o carinskoj službi.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 12.10.2015.