Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SMANJEN BROJ PREDMETA PRED UPRAVNIM SUDOM

13.08.2019.


Upravni sud Crne Gore u prvih šest mjeseci ove godine imao je u radu 13,8 hiljada predmeta, a riješena su 3.622, pokazao je Polugodišnji izvještaj o radu tog suda.

U dokumentu se ističe da je sud u radu imao manje predmeta nego u istom izvještajnom periodu prethodne godine.

Upravni sud je od 1. janura do 30. juna u radu imao 13.827 predmeta, od čega je primljeno 3.431 novih.

Navodi se da je sud na početku godine imao ukupno 10.396 neriješenih predmeta, od čega 1.846 iz 2017. godine i 8.549 iz prošle.

“Ukupno je riješeno 3.622 predmeta, odnosno 26,2 odsto od ukupnog broja predmeta u radu, dok je neriješeno ostalo 10.202, odnosno 73,8 odsto”, piše u Izvještaju.

Podaci ukazuju da je u prvoj polovini ove, primljeno 33 odsto manje predmeta nego u istom izvještajnom periodu prošle, kada je priliv iznosio 4.452 predmeta.

Prosječan mjesečni priliv u prvoj polovini ove godine iznosio je 571 predmet.

“U poređenju sa istim izvještajnim periodom u 2017. i prošloj godini, primjećuje se da se priliv predmeta na mjesečnom nivou smanjio”, ističe se u Izvještaju.

Kako se dodaje, rezultati ukazuju da je Upravni sud u ovom izvještajnom periodu ostavario pozitivne rezultate rada, posebno ako se uzme u obzir i to da na kraju izvještajnog perioda nije bilo neriješenih predmeta iz 2017. godine.

U dokumentu se napominje da su predmeti iz 2017. godine riješeni zaključno sa majem, iako je Planom i programom rješavanja zaostalih predmeta bilo predviđeno da će biti završeni u prvom kvartalu.

“Sud je u izvještajnom periodu ostvario ukupan kvalitet rada od 96,7 odsto, odnosno po zahtjevu za ispitivanje sudske odluke pred Vrhovnim sudom Crne Gore, ukinuto je 40 odluka, odnosno 3,1 odsto”, piše u Izvještaju.

Sudije Upravnog suda prosječno su u prvoj polovini godine u radu imale po 864 predmeta.

U Izvještaju se ocjenjuje da je opterećenost sudija manja u odnosu na isti izvještajni period prošle godine kada su mjesečno u radu imali skoro 1,1 hiljadu predmeta.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 12.08.2019.