Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: U postupku akreditacije studijskog programa ne vrši se utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti u pogledu prostora, već se to utvrđuje u postupku licenciranja. U postupku licenciranja ustanova visokog obrazovanja utvrđuje se ispunjenost uslova za osnivanje i obavljanje djelatnosti u pogledu prostora, kadra, nastavnih sredstava, opreme, finansijskih sredstava

13.07.2017.


Nakon što je iz Univerziteta Crne Gore saopšteno da je Ministarstvo prosvjete licenciralo neakreditovani studijski program, Ministarstvo je reagovalo tvrdnjom da je licenciranje obavljeno u skladu sa zakonom.

Prema odredbama člana 28 Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. list CG", br. 44/2014, 52/2014 - ispr., 47/2015, 40/2016 i 42/2017 - dalje: Zakon), u postupku akreditacije vrši se ocjena kvaliteta studijskog programa i njegove usklađenosti sa profesionalnim potrebama i usvojenim standardima, i uporedivosti sa sličnim ili istim programima u inostranstvu.

"Prema tome, u postupku akreditacije studijskog programa ne vrši se utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti u pogledu prostora, već se to utvrđuje u postupku licenciranja. Saglasno navedenim odredbama, u postupku licenciranja ustanova visokog obrazovanja utvrđuje se ispunjenost uslova za osnivanje i obavljanje djelatnosti u pogledu prostora, kadra, nastavnih sredstava, opreme, finansijskih sredstava i dr", dodaju iz tog vladinog resora.

"Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. juna 2017. godine, a saglasno članu 27 Zakona nije prihvatila prijedlog Upravnog odbora Univerziteta o promjeni sjedišta studijskog programa Visoka medicinska škola iz Berana u Podgoricu. Saglasno navedenom, a u skladu sa čl. 23 i 29, Ministarstvo prosvjete je donijelo Rješenje, broj UPI broj: 060-84/2017-1 od 3. jula 2017. godine, kojim je utvrđen broj studenata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Cme Gore, za sve organizacione jedinice Univerziteta, po studijskim programima. "Napominjemo da su svi studijski programi iz Rješenja Ministrarstva prosvjete, broj UPI broj: 060-84/2017-1 od 3. jula 2017. godine, akreditovani odlukama Savjeta za visoko obrazovanje. Shodno navedenom Ministarstvo prosvjete nije licenciralo neakreditovani studijski program već donijelo rješenje o licenciranju u skladu sa Zakonom", zaključuje se u saopštenju Ministarstva.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 11.07.2017.


Naslov: Redakcija