Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

POZIV ZA POSTAVLJENJE SUDSKIH VJEŠTAKA

13.05.2019.


Na osnovu člana 12 Zakona o sudskim vještacima ("Sl. list CG", br. 54/2016), Ministarstvo pravde objavljuje

POZIV

za postavljenje sudskih vještaka

iz sljedećih oblasti vještačenja: 

- medicinske struke (sudske medicine, patološke, hirurške, neurološke, neuropsihijatrijske, endokrinološke, epidemološke, pulmološke, psihijatrijske, psihološke, otorinolaringološke, medicine rada, ginekološke, opšte medicine, urološke, oftamološke, stomatološke, neurohirurške, traumatološke, ortopedske, pedijatrijske, estetske i rekonstruktivne, kardiovaskelarne, akušerske, internističke i dr.);

- građevinske struke (saobraćajni, konstruktivni, hidro, komunalno-urbanistički);

- arhitektonske struke (urbanizam, projektovanje, enterijer, eksterijer, pejzažna arhitektura);

- geografske stuke (prostorni planer);

- elektro struke (energetika, elektronika);

- mašinske struke (avio, željeznički i drumski saobraćaj, konstruktivni, proizvodno-procesni, šumarski, mehanizacija);

- tekstilne struke;

- metalurško-rudarsko-geološke i seizmetičke struke;

- geodetske struke;

- poljoprivredne i šumarske struke;

- veterinarske struke;

- komercijalno-trgovačke struke;

- ekonomske struke;

- zaštite na radu i protivpožarne struke (eksplozije i pirotehnika);

- brodograđevinske, pomorsko saobraćajne i pomorsko-privredne struke;

- poštansko-telegrafske struke;

- grafološko-grafoskopske struke;

- arheološke struke;

- istorije umjetnosti;

- likovne i primijenjene umjetnosti;

- grafički dizajn (fotografija);

- toksikološke struke;

- kinološke struke;

- tehnološke struke;

- geometrijske struke;

- finansijske struke;

- informaciono-tehničke struke;

 - arhivističke struke;

 - balističke struke;

- forenzičke genetike;

- fizičko-hemijske struke;

- biološke struke;

- hemijske struke;

- hidroliške struke;

- daktiloskopske struke;

- ekološke struke i zaštitu životne sredine;

- trasologije;

- saobraćajne struke (drumski, avio, željeznički i pomorski saobraćaj);

- poštansko-telegrafske struke;

- iz oblasti autorskih prava;

- telekomunikacije;

- zanatske struke (zlatari, juveliri, kamenoresci i dr.);

- aktuarske struke; i

- za druge oblasti vještačenja.

Kandidat koji se prijavljuje za prvo postavljenjeza sudskog vještaka uz prijavu u kojoj se navodi ime, prezime, datum i mjesto rođenja, zvanje kandidata za vještaka, kao i podatke o radnom iskustvu i oblast vještačenja, dostavlja:

· uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);

· uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

· uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;

· dokaz o visokom, odnosno srednjem obrazovanju, u skladu sa članom 6 stav 2 Zakona o sudskim vještacima i

· dokaz o radnom iskustvu, u skladu sa članom 6 stav 1 Zakona o sudskim vještacima.

Stručno znanje i praktična iskustva za određenu oblast vještačenja za lica koja se prvi put postavljaju za vještaka utvrdiće se provjerom, u skladu sa članom 13 Zakona. Troškove provjere snosi kandidat za vještaka.

Kandidat koji podnosi prijavu za ponovno postavljenjeza sudskog vještaka uz prijavu u kojoj se navodi ime, prezime, datum i mjesto rođenja, zvanje kandidata za vještaka, podatke o radnom iskustvu i oblast vještačenja, dostavlja: 

· uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);

· uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;

· uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;

· dokaz o visokom, odnosno srednjem obrazovanju, u skladu sa članom 6 stav 2 Zakona o sudskim vještacima,

· podatke o pravosudnim i drugim nadležnim organima pred kojima je vještačio, broj i oznaku predmeta i

· ovjerenu kopiju prethodnog rješenja o postavljenju za sudskog vještaka ili ovjerenu kopiju legitimacije sudskog vještaka.

Kandidat podnosi prijavu za postavljanje za vještaka za određenu oblast vještačenja Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva. 

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Tekst poziva je objavljen u današnjem broju dnevnog lista Pobjeda.

Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti Ministarstvu pravde: tel. 020 407-519.

Napomena: Kandidati koji su visoko ili srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 10.05.2019.